Skip content

Dacă sunteți nou la ASME, iată un ghid detaliat asupra activităților pe care trebuie să le întreprindeți pentru a primi Certificatul de autorizare ASME.

Citiți în continuare pentru a afla cum să aplicați pentru acesta.

Ghid pentru noii aplicanți ASME

+ 40 (0) 720 200 601

Contactati-ne

Prezentare generală

Acest articol vă pune la dispoziție informații cheie asupra modului de obținere a unui Certificat de autorizare ASME și a mărcii de certificare pentru secțiunile non-nucleare ale Codului. Organizația care solicită Certificarea este „Aplicantul”. După obținerea certificatului, Aplicantul va deveni un „Producător”.

De ce am nevoie înainte de a aplica?

Când aplicați, trebuie să aveți semnat un contract sau acord de inspecție cu o Agenție autorizată de inspecție (Authorised Inspection Agency - AIA), de exemplu LRQA.

O importanță extremă o au stabilirea și implementarea unui Sistem de control al calității (QCS) care respectă toate cerințele Codului dacă acesta nu a fost deja stabilit și implementat. Acest QCS trebuie să includă:

 • Proceduri pentru sudare, NDE (examinări nedistructive), test hidrostatic, tratament termic și calibrare;
 • Demonstrarea procedurilor NDE către AI;
 • Calificarea personalului NDE și a sudorilor;
 • Material;
 • Proiectare;
 • Producție;
 • Examinare (de către producător);
 • Inspecție (de către Inspectorul autorizat (AI) al AIA);
 • Testare la presiune;
 • Poansonare și certificare.

AIA vă poate sprijini cu întocmirea unei descrieri scrise a QCS (în mare parte, în Manual). Manualul face obiectul acceptării de către Inspectorul autorizat al AIA.

ASME va pune la dispoziție un Ghid pentru echipele de audit ASME pentru a vă ajuta să verificați încrucișat paragrafele din manualul propriu cu cerințele aplicabile de control ale Codului. Va trebui să completați acest document anterior auditului Joint Review. Acesta indică ce elemente trebuie luate în calcul în QCS.

 De asemenea, veți avea nevoie de Secțiunile relevante ale Codului ASME, în funcție de tipul de certificat pentru care aplicați. Acestea se găsesc aici. Secțiunile pot fi obținute atât pe suport de hârtie, cât și electronic, direct de la ASME sau de la distribuitori autorizați.

Cum pot să transmit aplicația?

Site-ul web CA Connect  al ASME enumeră deținătorii prezenți de certificate ASME și permite, de asemenea, noilor aplicanți să transmită cererile lor. Aplicația trebuie transmisă prin intermediul CA Connect cu cel puțin șase luni înaintea datei de audit programate. ASME procesează comanda exclusiv după primirea formularelor de aplicație și a taxelor.

Formularele de aplicație și informațiile referitoare la preț pot fi descărcate aici.

Sau se poate aplica online prin intermediul 'CA Connect'.

O aplicație  trebuie transmisă pentru obținerea autorizării de înregistrare (Data Report) la National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Instrucțiunile se găsesc aici.

Ce este Joint Review?

Joint Review este auditul la care participă persoana desemnată de ASME și cu AIA.

Auditul durează, în mod normal, o zi și jumătate și este realizat în următoarele faze:

 • Auditul manualului va dura aproximativ o jumătate de zi și va fi realizat la distanță, nu la sediul aplicantului, doar de către Echipa de audit ASME, împreună cu reprezentanții AIA;
 • Ședința de deschidere;
 • Un scurt tur al fabricii;
 • Discuții pe baza comentariilor la manual;
 • Implementarea software-ului;
 • Implementarea hardware-ului;
 • Ședință separată a echipei, pentru a stabili dacă recomandarea să se facă pentru emiterea sau pentru ne-emiterea Certificatului;
 • Ședință de închhidere.

Recomandarea echipei ajunge la Comitetul pentru evaluarea conformității cazanelor și recipientelor sub presiune (CBPVCA), care are responsabilitatea de a emite sau nu un Certificat.

Datorită importanței auditului Joint Review, un pre-audit trebuie realizat de către AIA și dumneavoastră pentru a verifica implementarea QCS și conformitatea vasului demo.

Recomandarea echipei ajunge la Comitetul pentru evaluarea conformității cazanelor și recipientelor sub presiune (CBPVCA), care ia decizia de a emite sau nu un Certificat.

Doriți să aflați mai multe despre acest serviciu?

Contactați-ne

EVENIMENTE