Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Machine Richtlijn 2006/42/EC

CE markering voor bepaalde machines in Europa.

Wij helpen u bij het in de markt zetten van uw producten.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Overzicht

De Machine Richtlijn omvat de vervaardiging van machines die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht of in gebruik genomen.

De richtlijn heeft betrekking op een breed scala van machines die als volgt worden gedefinieerd: "Een geheel van onderling verbonden onderdelen of componenten, waarvan er ten minste één kan bewegen, waarbij de juiste actuatoren, besturings- en stroomcircuits, enz. samengevoegd zijn voor een specifieke toepassing, in het bijzonder voor de verwerking, behandeling, verplaatsing of verpakking van een materiaal".

Het omvat tevens een reeks machines, verwisselbare apparatuur die de functie van een machine wijzigt, en "veiligheidscomponenten".

De richtlijn definieert "machines" als volgt:

 • een geheel, voorzien van of bedoeld te worden voorzien van een aandrijfsysteem dat geen rechtstreeks toegepaste menselijke of dierlijke krachtinspanning levert, bestaande uit met elkaar verbonden onderdelen of componenten, waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd zijn voor een specifieke toepassing,
 • een geheel als bedoeld in het eerste punt, waarbij alleen de onderdelen ontbreken die nodig zijn om het ter plaatse aan te sluiten, of op energie- en bewegingsbronnen,
 • een geheel als bedoeld in het eerste en tweede punt, dat klaar is om te worden geïnstalleerd en alleen als zodanig kan functioneren indien het op een vervoermiddel is gemonteerd of in een gebouw of constructie is geïnstalleerd,
 • samenstellingen van machines als bedoeld onder het eerste, tweede en derde punt of deels voltooide machines die, om hetzelfde resultaat te bereiken, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren,
 • een geheel van onderling verbonden onderdelen of componenten, waarvan er ten minste één kan bewegen en die samengevoegd en bestemd zijn voor het hijsen/heffen van lasten en waarvan enige krachtbron rechtstreeks aangewende menselijke inspanning is

Hulp nodig met de Machine Richtlijn?

De Machine Richtlijn is van toepassing op de volgende producten:

 • onderling verwisselbare apparatuur
 • veiligheidscomponenten
 • hef- en hijsbenodigdheden
 • kettingen, kabels en banden
 • verwijderbare mechanische transmissieapparatuur
 • deels voltooide machines

LRQA  is een Notified Body (Bevoegde Instantie) voor de Machinery Directive (Machine Richtlijn). Wij mogen alle werkzaamheden uitvoeren, die verband houden met de goedkeuring van Bijlage IV machines, inclusief:

 • beoordeling van een technisch constructiedossier
 • EG Certificaat van Adequaatheid
 • EG Type Onderzoek (Module B)
 • EC Kwaliteitsborging (Module H)

LRQA Verification Limited is tevens een bevoegde instantie, die producenten kan bijstaan bij de zelfcertificering voor machines die niet onder Bijlage IV vallen.

Wij kunnen producenten onder meer helpen met:

 1. het beoordelen van een technisch constructiedossier op compliance met de voorschriften
 2. het beoordelen van de geldende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
 3. het beoordelen van de verklaarde compliance met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen
 4. het beoordelen van de handleiding
 5. het beoordelen van de compliance met specifieke EN normen
 6. inspectie en testen van de machinerie.

Nu ook mogelijk: Remote Inspection

Remote inspection is een inspectie op afstand door gebruik van slimme camera’s, mobiele technologie of drones. Op deze manier kunnen wij op afstand gebruik maken van dezelfde technische expertise in onze inspecties. Dit zorgt voor een veilige én efficiënte werksituatie. We begeleiden u op een afstand door het proces en livestreamen de inspectie voor alle relevante partijen binnen de organisatie.  Ter ondersteuning hebben wij een app ontwikkelt die gratis gedownload kan worden. Wanneer en waar u ons ook nodig heeft.

Wat zijn de voordelen?

Wereldwijd erkend en geaccrediteerd

Wij zijn een Notified Body (Bevoegde Instantie), geaccrediteerd door de United Kingdom Accreditation Service (UKAS – Accreditatie Dienst Verenigd Koninkrijk). Kiest u voor LRQA, dan gaat u samenwerken met een organisatie die, gezien haar lange historie op dit terrein, uitstekend in staat is uw apparatuur te toetsen aan de eisen van de Machine Richtlijn.

Technische expertise

De technische experts van LRQA verschaffen u vanuit hun eigen ervaring inzicht in de eisen van de Machine Richtlijn en de logica daarachter. Wij selecteren onze controleurs op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise: zij weten precies op welke problemen u stuit bij de productie.

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat. Aan de hand van een in de branche toonaangevende methodiek helpen onze ontwerpbeoordelingsingenieurs, inspectiemedewerkers en kwaliteitsauditoren u tijdens de voorbereiding op de certificering en het uitvoeren van apparatuurbeoordelingen. Ook trainen zij personeel en stakeholders over de Machine Richtlijn.

Wilt u meer weten over deze dienst?

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?