Skip content
Andrew Imrie Our voice on additive manufacturing Bekijk profiel

A growing emphasis on assurance across additive manufacturing reflects an industry entering a new stage on its journey to maturity. Building confidence in AM products is both necessary and increasingly urgent, argues LRQA's Andy Imrie.

Het is bijna 2000 jaar geleden dat een van de grootste filosofen van Rome, Tacitus, wees op het verband tussen risico en innovatie toen hij zei: "Het verlangen naar veiligheid staat tegenover elke grote en nobele onderneming."

Hij heeft gelijk, en ik begrijp zijn punt - wat hij echter over het hoofd zag, is dat een verkeerd risicobeheer even catastrofaal kan zijn voor de vooruitgang, zoals de nucleaire industrie kan aantonen. 

Op het gebied van AM is een "verlangen naar veiligheid" geen belemmering geweest voor vooruitgang. Deze revolutionaire fabricagetechniek is overwegend toegepast op niet-veiligheidskritische gebieden, waarbij de regelgevers - met name in de geneeskunde en de lucht- en ruimtevaart - zich relatief snel hebben aangepast.

Als we echter naar het grotere geheel kijken, zijn er signalen dat de economische, politieke en concurrentiekrachten zich bundelen om het tempo van de veranderingen zowel verder als sneller op te voeren. Daarbij is het van cruciaal belang dat het vertrouwen in de technologie behouden blijft. 

Twee gebeurtenissen alleen al in het afgelopen jaar, met gevolgen die veel verder reiken dan productie en toelevering, hebben de potentiële voordelen die AM te bieden heeft in de verf gezet.

Qua schaal zijn de twee normaal gezien niet met elkaar te vergelijken, maar hun invloed op de wereldwijde productie-industrie en toeleveringsketens is in gelijke mate bijna catastrofaal geweest.

Zowel de wereldwijde pandemie als de stranding van de Ever Given in het Suezkanaal hebben de bevoorradingsketens tot het uiterste op de proef gesteld en hebben duidelijk gemaakt hoe omvangrijk, complex en gefragmenteerd de moderne productie en bevoorrading is geworden.

Voor elke dag dat de Ever Given het kanaal blokkeerde, werd volgens gegevens van Lloyd's List naar schatting 9,6 miljard dollar aan handel tegengehouden.

Het is misschien geen verrassing dat zowel de omvang als de ernst van deze gebeurtenissen bedrijven ertoe heeft aangezet opnieuw te kijken naar het potentieel van AM om de complexiteit en de geografische spreiding van hun toeleveringsketens te verminderen. 

Ook politiek gezien waait de wind van verandering in de richting van additieve vervaardiging. Naarmate de wereld "beter en groener terugbouwt", kunnen we wetgeving ten voordele van de circulaire economie verwachten.

De enthousiaste overname door de Britse regering van de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp na de Brexit is daar een goed voorbeeld van. Nu de wet voorschrijft dat vervaardigde goederen gemakkelijker te herstellen moeten zijn, langer moeten meegaan en reserveonderdelen op verzoek beschikbaar moeten zijn, is het duidelijk dat AM in die behoefte kan voorzien. Ook in industriële contexten belooft additieve vervaardiging een tegengif te zijn voor de snelle toename van veroudering die gepaard gaat met technologische en digitale vooruitgang.

Tegen deze achtergrond zien we een verschuiving van een "prototype"- naar een "productie"-mentaliteit bij AM-bedrijven en een grotere focus op het verwijderen van risico's uit hun toeleveringsketen. Een dringende uitdaging in een landschap dat complex is en in snel tempo verandert.

In meer gevestigde gevallen is certificatie al goed ontwikkeld, maar elders, nu AM-producten worden gebruikt in meer veiligheidskritische toepassingen, komt zekerheid snel hoger op de agenda.

Er worden momenteel bijna 60 ISO/ATSM-certificeringsnormen opgesteld, om ervoor te zorgen dat zij relevant en toepasbaar zijn voor producten en processen van de additieve fabricage

Via ISO 52920 kunnen fabrikanten er binnenkort voor zorgen dat hun faciliteiten gekwalificeerd zijn en momenteel worden bijna 60 ISO/ATSM-certificeringsnormen opgesteld, om ervoor te zorgen dat ze relevant en toepasbaar zijn voor producten en processen van additieve vervaardiging.

De kwalificatie van faciliteiten gaat echter sneller dan de certificering, wat een van de redenen is waarom we al in 2015 de eerste van een reeks richtsnoeren hebben gepubliceerd voor de veilige toepassing van AM-technologie. Deze leidraad, die ontwerp, materialen, productie, inspectie en testen omvat, anticipeerde op de snelle en disruptieve groei van de sector en creëert een route naar zekerheid voor bedrijven die de zekerheidscurve voor willen zijn.

In een dergelijk concurrerend en snel veranderend veld kiezen veel bedrijven er al voor om de assurance-agenda te bepalen.

Onze klant, MX3D, is daar een goed voorbeeld van. Met onze richtlijnen als uitgangspunt heeft dit innovatieve Nederlandse bedrijf zich tot ons gewend voor training- en consultancydiensten, terwijl het zich voorbereidt op de certificering van zijn capaciteiten op het gebied van additieve vervaardiging met vlamboog. MX3D heeft onlangs €2,25 miljoen aan financiering opgehaald om groei te ondersteunen en erkent dat het verzekeren van klanten dat AM producten veilig, betrouwbaar en van de hoogste kwaliteit zijn een integraal onderdeel is van het traject.

Of het nu wordt aangestuurd door regelgevers, normalisatie-instellingen of de industrie zelf, de opkomst van een zekerheidscultuur in additive manufacturing kan het alleen maar waarschijnlijker maken dat deze 'grote en nobele onderneming' haar enorme belofte zal waarmaken.

Lees meer over de diensten van LRQA op het gebied van additive manufacturing.

[Foto: MX3D: 's werelds eerste 3D-geprinte stalen brug op ware grootte].

Insights