Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

food safety certification

Voedselveiligheidscertificering en veranderingsmanagement

De afgelopen twee jaar heeft de mondiale food supply chain een ongekende mate van verandering en onzekerheid doorgemaakt.

De wereldwijde pandemie heeft direct of indirect geleid tot aanzienlijke verschuivingen in de wereldwijde food supply chain, waaronder verstoringen van ooit gestroomlijnde en efficiënte relaties met leveranciers en grote schommelingen in ooit stabiele arbeidskrachten.

Elk van deze punten van zorg voor bedrijven in de voedselvoorzieningsketen kan met succes worden aangepakt door onafhankelijke assurance, door middel van certificering van voedselveiligheidsmanagementsystemen (FSMS - Food Safety Management System).

Dergelijke systemen en processen vormen de routekaart die organisaties moeten volgen bij het omgaan met het veranderende risicolandschap in een wereld na een pandemie. Onafhankelijke certificering van die systemen en processen stelt bedrijven in staat te voldoen aan de eisen van leveranciers, werknemers en consumenten. Voedselveiligheidscertificering controleert of het FSMS van een organisatie voldoet aan de gestandaardiseerde vereisten. Certificering beoordeelt ook het vermogen van een FSMS om risico's te identificeren en te beheren.

Hoewel thuis-bestellingen, reisbeperkingen en het onvermogen om audits ter plaatse uit te voeren hebben geleid tot het wijdverbreide gebruik van technologie op afstand om voedselveiligheidsmanagementsystemen te beoordelen, heeft de pandemie ook gevolgen gehad voor de certificering van de voedselveiligheid doordat de aard van de risico's en de waarschijnlijkheid dat bepaalde risico's zich voordoen, zijn veranderd. De tekorten aan materiaal en mensen in de toeleveringsketen dwingen bedrijven ook om bekende risico's op een nieuwe manier te bekijken.

Deze verstoringen van de toeleveringsketen zijn overal in de wereldwijde voedselvoorzieningsketen voelbaar, met name in de levensmiddelenproductie. Langdurige leveranciers kunnen niet langer worden aangesproken, omdat ze vaak geen toegang hebben tot grondstoffen of te maken krijgen met het vertrek van werknemers. Deze existentiële bedreiging voor bedrijven aan de top van de voedselketen dwingt hen nieuwe leveranciers en materialen te vinden en in nieuwe regio's te gaan werken.

Als certificeringsinstantie voor levensmiddelen moeten we in staat zijn de doeltreffendheid van FSMS's te evalueren om deze en andere potentiële veranderingen in de toeleveringsketens van de levensmiddelenindustrie te beheren, die in het huidige klimaat plotseling en zonder waarschuwing kunnen plaatsvinden. De belangrijkste vragen die gesteld moeten worden zijn:

  • Hoe robuust zijn de inkoop- en risicobeoordelingsprocessen van de organisatie?
  • Hoe introduceren nieuwe toeleveringsregio's nieuwe gevaren (bijv. mycotoxinen)?
  • Hoe effectief zijn de voedselveiligheidscontroles van een nieuwe leverancier?

Processen die vóór de pandemie waren ingevoerd om met deze en andere overwegingen rekening te houden, zijn misschien niet langer toereikend. Dit is een grote uitdaging voor zowel de bedrijven in de voedingsindustrie als degenen die belast zijn met de veiligheidscontrole.

Verstoring van de toeleveringsketen is echter niet de enige uitdaging waarmee de voedingsindustrie te maken krijgt als gevolg van de pandemie. Het zogenaamde "grote ontslag" - de aanhoudende economische trend waarbij werknemers massaal vrijwillig hun baan opzeggen - draagt hier ook in grote mate toe bij.

In de voedingsindustrie heeft een groot aantal vacatures geleid tot een aanzienlijke vermindering van het productievolume. Bedrijven zijn in allerijl vacatures gaan vervullen door meer personeel aan te werven, maar dit heeft de processen die de competentie van werknemers moeten beoordelen en waarborgen, onder druk gezet.

Als certificeringsinstantie voor voedselveiligheid moeten wij ook de doeltreffendheid van FSMS'en evalueren om deze veranderingen en de bijbehorende risico's te beheren. Belangrijke vragen die gesteld moeten worden zijn onder andere:

  • Heeft de organisatie institutionele kennis verloren?
  • Is er behoefte aan beter kennisbeheer of gedocumenteerde informatie?
  • Kunnen de opleidingen en trainingen op het gebied van voedselveiligheid de vraag bijhouden?
  • Worden contractanten gebruikt om lacunes te overbruggen?

Het vermogen om ongekende veranderingen met succes te beheren zal een beslissende factor zijn in de wereldwijde voedselvoorzieningsketen van morgen. Door het snelle en constante tempo van de veranderingen en de onzekerheid in die toeleveringsketen wordt het belang van robuuste en transparante systemen en processen steeds groter. Certificeringsinstanties kunnen organisaties helpen hun risico's te beheren en zich te concentreren op kansen.

Voor meer informatie over LRQA's voedselveiligheid services

EVENEMENTEN

Schrijf je nu in voor onze evenementen

INSIGHTS

Artikelen en blogs

Experts van LRQA delen regelmatig hun kennis uit onderzoek en praktijk.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?