Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Construction Products Regulation (Verordening Bouwproducten)

Hulp nodig bij het CE markeren van bouwproducten?

De draagwijdte van de CPR is groot – wij zorgen dat u weet wat u moet weten.

Overzicht

Veel bouwproducten die in de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht, moeten voldoen aan de EU Construction Products Regulation (CPR – Verordening Bouwproducten). Producten die hieraan voldoen, krijgen een CE markering.  

De CPR verschilt van andere CE markeringswetgeving in de EU. Het is niet alleen van toepassing op tal van producten, maar het schrijft ook voor dat die producten ofwel aan de hand van een geharmoniseerde standaard moeten worden beoordeeld, ofwel een Europees beoordelingsdocument/Europese technische beoordeling (EADS/ETA) dienen te hebben, voordat de CE markering kan worden toegekend.

Een bouwproduct is een product of kit, dat duurzaam wordt gebruikt in gebouwen en civieltechnische werken. Het product moet ook invloed hebben op de basiseisen van de werken met betrekking tot een of meer van de volgende punten (uiteengezet in Bijlage 1 van de CPR):

 • mechanische weerstand en stabiliteit
 • brandveiligheid
 • hygiëne, gezondheid en milieu
 • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
 • bescherming tegen lawaai
 • energiebesparing en warmtebehoud
 • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Dit zijn een paar voorbeelden van bouwproducten:

 • cement
 • aggregaten
 • producten op basis van bitumen
 • branddetectie/alarmsystemen
 • gevelbekleding
 • staalconstructies

Er zijn twee belangrijke vragen met het oog op de toepasbaarheid van de CPR:

1. Is het product daadwerkelijk een "bouwproduct"?

2. Zo ja, is er een geharmoniseerde technische specificatie die er betrekking op heeft?

Is het antwoord op beide vragen bevestigend, dan geldt de CPR omdat CE markering vereist is.

Hulp nodig met de CPR?

Wij zijn een Notified Body (NoBo – Bevoegde Instantie) onder de CPR. Met onze CE markeringsbegeleiding, testen en conformiteit-assessmentdiensten haalt u de expertise en kennis in huis, die nodig is om uw producten te laten voldoen aan de CPR.

Onze notificaties omvatten een groot aantal geharmoniseerde Europese Standaarden. Wij kunnen u helpen met:

 • het vaststellen van de geharmoniseerde Europese Standaarden die die voor uw bouwproduct en sector van toepassing zijn
 • productcertificering
 • informatie over CE markering
 • jaarlijks toezicht op de certificering Factory Production Control (Controle Fabrieksproductie)

Nu ook mogelijk: Remote Inspection

Remote inspection is een inspectie op afstand door gebruik van slimme camera’s, mobiele technologie of drones. Op deze manier kunnen wij op afstand gebruik maken van dezelfde technische expertise in onze inspecties. Dit zorgt voor een veilige én efficiënte werksituatie. We begeleiden u op een afstand door het proces en livestreamen de inspectie voor alle relevante partijen binnen de organisatie.  Ter ondersteuning hebben wij een app ontwikkelt die gratis gedownload kan worden. Wanneer en waar u ons ook nodig heeft.

Waarom zou u met ons samenwerken?

Wereldwijd erkend en geaccrediteerd

LRQA was één van de eerste Notified Bodies (Bevoegde Instanties) die geaccrediteerd werden voor de Construction Products Regulation toen deze in 2013 in plaats kwam van de Construction Products Directive: een nieuw hoofdstuk in onze lange geschiedenis met de meeste EU richtlijnen. Kiest u voor LRQA, dan gaat u samenwerken met een organisatie die, gezien haar lange historie op dit terrein, uitstekend in staat is uw producten te toetsen aan de eisen van de CPR.

Technische expertise

De technische experts van LRQA verschaffen u vanuit hun eigen ervaring inzicht in de eisen van de CPR en de logica erachter. Wij selecteren onze controleurs op basis van hun sectorspecifieke kennis en expertise: zij weten precies op welke problemen u stuit bij de productie.

Onze deskundige assessmentteams hanteren een gezamenlijke aanpak, waarin het belang van een snelle, efficiënte beoordeling met minimale hinder voor uw onderneming centraal staat. Aan de hand van een in de branche toonaangevende methodiek helpen onze ontwerpbeoordelingsingenieurs, inspectiemedewerkers en kwaliteitsauditoren u tijdens de voorbereiding op de certificering en het uitvoeren van apparatuurbeoordelingen. Ook trainen zij personeel en stakeholders over de CPR en de bijbehorende standaarden.

Insights

Artikelen en blogs

Hier delen LRQA-experts regelmatig hun research, inzichten en ervaringen.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?