Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Food Safety

De food auditor van morgen: nieuwe vaardigheden en capaciteiten

Voedselveiligheidsaudits spelen een cruciale rol bij het toezicht op de naleving van de voorschriften.

Volgens de Global Food Safety Resource (GSFR) vormen "audits een cruciaal onderdeel van de handhaving van voedselveiligheidsnormen doordat zij transparantie en zekerheid bieden dat de normen worden nageleefd". Maar de veranderende aard van zowel de voedingsmiddelenindustrie als de zekerheid in de wereld na de pandemie leidt tot een verandering in de belangrijkste vaardigheden voor een food auditor en de benodigde capaciteiten.

Auditors spelen een cruciale rol achter de schermen. Zij zijn de 'waakhonden' van de voedselveiligheid en moeten erop toezien dat bedrijven zich aan de normen houden - niet alleen op papier, maar ook in de praktijk, elke dag in hun bedrijven. Hun werk is van cruciaal belang voor het behoud van het vertrouwen in de integriteit van de normen en de veiligheid van het voedsel dat wij allemaal als vanzelfsprekend beschouwen. Het kan letterlijk een kwestie van leven of dood zijn.

Hoewel voedselveiligheidsaudits tegenwoordig voor een groot deel door technologie worden aangestuurd, is de rol die food auditors spelen niet echt veranderd; zij moeten nog steeds zeer bekwaam en gespecialiseerd zijn vanwege de gevoeligheden van hun werk. Auditen blijft een door mensen geleid proces en de vaardigheden en eigenschappen van een auditor zijn van grote invloed op de algehele kwaliteit van een audit, de manier waarop die wordt uitgevoerd, wat de bevindingen zijn en de gevolgen voor de eindgebruiker. 

De kernvaardigheden waarover een food auditor moet beschikken om een effectieve audit uit te voeren, zijn onder meer: wanneer observeren, wanneer vragen stellen, wanneer luisteren, wat noteren en altijd nieuwsgierig zijn. Inherent aan dit alles zijn soft skills - communicatie-, gedrags-, interpersoonlijke, kritische denk- en organisatievaardigheden - en meer specialistische vaardigheden, zoals het kunnen toepassen van technische kennis op hoog niveau tijdens zowel audits als opleidingen, en het vermogen om risico's grondig te beoordelen door middel van observatie en vragen stellen.

Het toenemend gebruik van technologische oplossingen op het gebied van voedselveiligheidsaudits heeft echter geleid tot een verandering in de vaardigheden en capaciteiten die auditors vandaag de dag nodig hebben. Naast de reeds genoemde kernvaardigheden en -eigenschappen is het vermogen van auditors om zich aan te passen aan opkomende, door technologie gestuurde trends en een consistente dienstverlening te waarborgen, net zo belangrijk.

De meest in het oog springende verandering als gevolg van de pandemie was de opkomst van auditing op afstand. Veel levensmiddelenproducenten maken nu gebruik van krachtige technologische hulpmiddelen om audits op afstand uit te voeren, waarbij in sommige gevallen onderdelen van het proces worden uitgevoerd onder het toeziend oog van een auditor van een derde partij. Dit was vóór de pandemie vrijwel onbekend, maar het is een van de succesverhalen van de door de pandemie veroorzaakte verstoring - en hoewel audits op afstand niet door het GFSI zijn erkend, lijkt het erop dat ze deel zullen blijven uitmaken van de toolkit voor voedselveiligheid.

Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor auditors op het gebied van voedselveiligheid, en om deze het hoofd te kunnen bieden is het onder andere nodig dat auditors in staat zijn een grondige planning te maken, inzicht te verwerven in de veranderende aard van auditrisico's in de wereld na de pandemie, en vertrouwd te raken met het gebruik van technologie om met klanten in contact te komen en resultaten te boeken.

Naast technologie moeten we ook rekening houden met de trend naar data-analyse. Op basis van de juiste gegevens kunnen audits worden gestuurd door een slimmer, op risico's gebaseerd proces, in plaats van door checklists en het aanvinken van vakjes. Hiervan profiteert iedereen: het bedrijf, dat een professionele, onafhankelijke kijk op zijn risico's krijgt; de auditor, wiens beroep veel interessanter wordt (wat weer meer jonge professionals aantrekt); en de consument, die erop kan vertrouwen dat voedsel veilig is, overal.

Er is echter ook een keerzijde. De eis van steeds uitgebreidere rapportage is de afgelopen jaren steeds groter geworden - waardoor er weinig of geen ruimte meer is voor een degelijke audit op de werkvloer, het ondervragen van de operatoren over hun kennis van voedselveiligheid en het verwerven van inzicht in de voedselveiligheidscultuur van de organisatie.

Laten we hopen dat we een benadering met gezond verstand vinden, zodat het beroep van de food auditor aantrekkelijk blijft voor bestaande - en voor jonge - professionals. Voortbouwen op de behoefte aan deskundige kennis en zachtere vaardigheden, en tegelijkertijd technologie, remote en hybride auditmodellen en de mogelijkheden van gegevensgestuurde auditbenaderingen omarmen. Dat is wat er van de food auditors van morgen wordt verlangd.

Voor meer informatie over LRQA's voedselveiligheid services

Neem contact met ons op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?