Skip content

Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om de negatieve gevolgen van hun activiteiten te beperken, of het nu gaat om het verminderen van de milieueffecten of het beperken van schendingen van de fundamentele mensenrechten van werknemers. Dit is de basis van due diligence op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in de supply chain en zou de drijvende kracht moeten zijn achter het verbeteren van een programma voor responsible sourcing.  

Ons 2024 Supply Chain ESG Global Risk Outlook rapport werpt licht op de geografieën met het hoogste risico op inkoop die een aanzienlijke bedreiging vormen voor wereldwijde supply chains en laat zien hoe trends zich ontwikkelen. EiQ, ons toonaangevende platform voor informatie over de supply chain, is gebaseerd op meer dan 75 miljoen datapunten uit meer dan 25.000 jaarlijkse audits en onthult inzichten die organisaties kunnen gebruiken om hun kritische due diligence-programma's te onderbouwen. 

Dit jaar belicht ons rapport alarmerende trends, waaronder een toename van schendingen van dwangarbeid in belangrijke markten en een zorgwekkende daling van het transparantieniveau van leveranciers. Deze bevindingen zijn met name zorgwekkend gezien de toegenomen aandacht voor regelgeving en de toename van wetgeving op het gebied van supply chains wereldwijd. Dankzij onze datagestuurde inzichten kunnen organisaties een beter inzicht krijgen in hun risicoblootstelling en hun responsible sourcing besluitvorming en risicobeheer verbeteren. 

We werken onze risicobeoordelingen twee keer per jaar bij om voortdurend toezicht te houden op ESG-kwesties in de supply chain en om nieuwe risicogebieden te identificeren.

Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting en de Nederlandse highlights uit het rapport.