Skip content
Shipping yard picture, container ship

LRQA lanceert nieuwste ESG risk outlook report voor 2024

19 June 2024

In the first half of 2024, labour violations have surged across global supply chains, coinciding with a decline in audit transparency.

Deze zorgwekkende trend wordt benadrukt in LRQA's tweejaarlijkse Supply Chain Environmental, Social, and Governance (ESG) Global Risk Outlook 2024, die is gebaseerd op gegevens van LRQA's toonaangevende supply chain intelligence platform, EiQ, gebaseerd op meer dan 75 miljoen datapunten van 25.000+ leveranciersaudits die jaarlijks worden uitgevoerd.

Andere belangrijke bevindingen zijn: 

  • In meer dan een derde van de inkoopregio's, waaronder grote economieën zoals Australië, China, India, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn de ESG-risicoscores verslechterd.
  • Arbeidsrisico's, zoals dwangarbeid en kinderarbeid, verslechterden in 53 landen
  • Meer dan 90 regio's vertoonden hoge of extreme gezondheids- en veiligheidsschendingen
  • In ten minste 75 regio's daalde de score op het gebied van audittransparantie

Er is een hernieuwd gevoel van urgentie nodig om de kritieke risico's die in dit rapport worden beschreven, aan te pakken. De gezondheid en veiligheid van werknemers staat op het spel, om nog maar te zwijgen van de impact die supply chains kunnen hebben op het milieu.

Kevin Franklin
Chief Growth Officer, LRQA

Arbeidsovertredingen en transparantieproblemen

Belangrijke inkoopmarkten, waaronder China, Nederland, de VS, Australië, het Verenigd Koninkrijk en India, laten een hoger risico zien in de index voor dwangarbeid. Ondanks nieuwe regelgeving gericht op het terugdringen van dwangarbeid, moeten bedrijven hun due diligence-programma's verbeteren en tegelijkertijd proberen te navigeren in de veranderende ESG-regelgeving en -wetgeving.

Factoren zoals wereldwijde conflicten die van invloed zijn op arbeidsmigranten en de wisselwerking tussen milieu- en mensenrechtenrisico's dragen bij aan de toegenomen risico's op dwangarbeid. Evoluerende due diligence-regels kunnen ook onbedoeld de transparantie verminderen, waarbij leveranciers risico's verbergen en bedrijven aarzelen om problemen te melden.

Kevin Franklin, Chief Growth Officer van LRQA, zegt hierover het volgende:

"Er moet een hernieuwd gevoel van urgentie komen om de kritieke risico's die in dit rapport worden beschreven aan te pakken. De gezondheid en veiligheid van werknemers staat op het spel, om nog maar te zwijgen van de impact die toeleveringsketens kunnen hebben op het milieu. Er zijn zoveel voorbeelden van wat er kan gebeuren als deze risico's over het hoofd worden gezien, waaronder tragedies zoals de Rana Plaza ramp in Bangladesh in 2013 en aanhoudende stakingen van werknemers over de hele wereld vanwege oneerlijke arbeidsomstandigheden. De voortdurende behoefte aan deze fundamentele bescherming zou de drijfveer moeten zijn voor regelgevers en bedrijven om verantwoord inkopen en due diligence te verbeteren."

Ding Dingxiaozi, LRQA's Product and Analytics Director, voegt hieraan toe:

"Transparantie is essentieel voor het verzamelen van geloofwaardige gegevens en het verkrijgen van echte zichtbaarheid over de activiteiten in de supply chain. Dit stimuleert ook de behoefte aan betere traceerbaarheidsoplossingen, aangezien nieuwe regelgeving een dieper zicht op risico's in multi-tier supply chain netwerken vereist."

Tools voor het identificeren van arbeidsrisico's

Als reactie op de bezorgdheid over de transparantie van audits, benadrukt het rapport hoe werknemersenquêtes en klachtenmechanismen essentiële hulpmiddelen kunnen zijn om arbeidskwesties aan het licht te brengen die audits misschien over het hoofd zien. LRQA's klachtenkanalen hebben belangrijke problemen zoals intimidatie en misbruik gerapporteerd en deze mechanismen stellen werknemers in staat om anoniem klachten in te dienen, waardoor bedrijven risicogebieden kunnen identificeren die niet zichtbaar zijn via standaard audits.

Tools voor het monitoren van ongewenste media, zoals Sentinel van LRQA, hebben ook meer dan 300 brandincidenten in 34 landen aan het licht gebracht, waarmee gezondheids- en veiligheidsovertredingen worden benadrukt die vaak niet worden gemeld bij standaard audits.

Om deze groeiende risico's effectief aan te pakken, moeten bedrijven een alomvattende aanpak hanteren die voortdurende controle en diverse gegevensbronnen omvat. Deze strategie zal bedrijven helpen om ESG-risico's beter te begrijpen en te beperken, waardoor de bescherming van hun activiteiten, reputatie en werknemers wordt gewaarborgd.

Download de volledige Supply Chain Environmental, Social, and Governance (ESG) Global Risk Outlook 2024

Download nu