Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

VIPP5 Toetsingen

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zelfstandige klinieken met een VIPP5 erkenning voldoen aan zeer strenge eisen. Het VIPP-programma heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken, te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Wat biedt een VIPP5-audit?

Doel van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional 5 (VIPP 5) is dat instellingen voor medische specialistische zorg en audiologische centra (MSZ) in drie jaar een volgende digitaliseringslag maken om de zorg nog veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken.

Dit houdt in dat instellingen uiterlijk 30 juni 2023 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen conform MedMij Afsprakenstelsel met de persoonlijke gezondheids omgeving (PGO) van de patiënt en instellingen gestandaardiseerd gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

In het kader van VIPP 5 zijn drie onderdelen geformuleerd met de volgende (hoofd)doelstellingen:

  • Module 1 De instelling kan uiterlijk per 30 september 2022 digitaal gegevens digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt. Indien versnellingsoptie: geldt als uiterlijke datum voor deze module: 31 mei 2021.
  • Module 2 De instelling kan uiterlijk per 30 juni 2023 digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugsturen richting de instelling. Tenminste 2 van de 3 subdoelstellingen zijn behaald.
  • Module 3 De instelling kan uiterlijk 30 juni 2023 digitaal de BgZ en correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

VIPP audit

Bij een VIPP5 audit wordt in detail onderzocht in welke mate het systeem van uw organisatie voldoet aan de VIPP5-eisen conform de eisen en de richtlijnen uit het handboek VIPP5 eindtoets. Aan de hand van het opgestelde toetsingskader beoordeelt onze auditor of de betreffende kliniek heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP5-programma en rapporteert hierover aan de kliniek.

Indien onze auditor tijdens het VIPP5-audit vaststelt dat VIPP5-eisen niet zijn behaald door de betreffende organisatie dan bieden wij de mogelijkheid aan om binnen de gestelde onderzoeksperiode herstelwerkzaamheden uit te voeren zodat alsnog aan de eisen wordt voldaan. Het VIPP5-audit resulteert in een rapport (gewaarmerkte beoordelingsmatrix) met het oordeel van de NOREA-auditor inzake de mate waarin de organisatie heeft voldaan aan de gestelde eisen.

Gap Analyse

Naast de VIPP55-audits biedt LRQA ook een GAP-analyse aan welke optioneel is. Met behulp van deze analyse kan worden vastgesteld in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van het VIPP55-toetsingskader. Deze analyse vindt voorafgaand aan het VIPP55-audit plaats. Een GAP-analyse is gericht op het gedocumenteerde systeem en de implementatie van het systeem. De analyse is een hulpmiddel om de zwakke punten in het systeem te identificeren. Hiernaast helpt de analyse een realistische schatting te maken om de gaten te dichten en problemen op te lossen, inclusief tijdschema’s. Onze auditor brengt verslag uit over de hiaten in uw systeem en bepaalt de vervolgstappen samen met u.

Wist u dat?

Wist u dat wij naast VIPP-toetsingen ook trainingen bieden op het gebied van kwaliteitsmanagement, zorg en welzijn? En dat wij deze ook op maat aanbieden? Daarnaast voeren wij ook toetsingen uit voor het ZKN-Keurmerk. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak een afspraak met één van onze experts via training.nl@lr.org of via +31 (0)10 201 84 45.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?