Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

VIPP2 Toetsingen

VIPP-programma

Doel van het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional) is de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger maken door een digitaliseringsslag. Bij LRQA kunt u terecht voor een VIPP-audit of een VIPP GAP-analyse.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Wat biedt een VIPP-audit?

Doel van het VIPP-programma is de zorg veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger maken door een digitaliseringsslag. Dit houdt in dat klinieken voor 2020 op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen met de patiënt.

De VIPP-audit biedt een grondig inzicht in de sterke en zwakke punten van het systeem in uw organisatie. Het is een omvattend bezoek om de implementatie en effectiviteit van het VIPP-toetsingskader op uw organisatie te evalueren. In opdracht van de kliniek beoordeelt de IT-auditor, een onafhankelijk deskundige, of de desbetreffende kliniek heeft voldaan aan de doelstellingen van het VIPP- programma en rapporteert hierover aan de kliniek. Als tijdens de VIPP-audit wordt vastgesteld dat nog niet wordt voldaan aan de VIPP-eisen, wordt de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde onderzoeksperiode herstelwerkzaamheden uit te voeren. De audit resulteert in een gewaarmerkte beoordelingsmatrix waar de mate waarin de kliniek heeft voldaan aan de gestelde eisen in wordt opgenomen. LRQA werkt hierin samen met de Audit Orde, zij zijn een trusted party en LRQA werkt voor deze VIPP-toetsingen nauw met hen samen.

 

De VIPP-audit voor een module wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module gerealiseerd moet zijn. Verder kan de VIPP-audit in één keer worden aangevraagd voor één of meerdere modules mits deze binnen de tijdslijn van de modules vallen.

image7daou.png

Kosten per module

 1. Toetsingsmoment op basis van VIPP-toetsingskader; 
 2. Beoordelingsrapportage of de kliniek voldoet aan het VIPP-toetsings kader; 
 3. NOREA-review + verklaring van goed bevinden.

VIPP-initieel Audit – dagtarief *

Kosten € 1.350, - 

Alle bedragen zijn in Euro’s excl. BTW en berekend op basis van een dagtarief inclusief reiskosten

* Afhankelijk van de grote en complexiteit van de kliniek wordt per kliniek beoordeeld hoeveel dagen voor de VIPP-toetsing nodig zijn.

Gap Analyse

 1. Naast de VIPP-audit biedt LRQA ook een GAP-analyse aan. Met behulp van deze analyse kan worden vastgesteld in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van het VIPP-toetsingskader. Deze analyse vindt voorafgaand aan de VIPP-audit plaats, als proef toetsingsmoment.

  Een GAP-analyse kan betrekking hebben op het gedocumenteerde systeem, de implementatie van het systeem of beiden. De analyse is een hulpmiddel om de zwakke punten in het systeem te identificeren. Hiernaast helpt de analyse een realistische schatting te maken om de gaten te dichten en problemen op te lossen, inclusief tijdschema’s. Onze assessor brengt verslag uit over de hiaten in uw systeem en bepaalt de vervolgstappen samen met u. Eventuele problemen met uw systeem of het beoordelingssysteem worden besproken. Dit proef toetsingsmoment geeft u een duidelijk beeld in hoeverre uw organisatie klaar is voor de VIPP-audit.

 2. Als de GAP-analyse geen grote tekortkomingen in het systeem aan het licht brengt, is het belangrijk dat u het niveau van volwassenheid vasthoudt. Waar mogelijk brengt u verbeteringen aan, voordat de VIPP-audit plaatsvindt.

   

  Dit type analyse maakt gebruik van een sampling-techniek. De beoordeling concentreert zich op de interpretatie en toepassing van de relevante voorschriften in plaats van op gedetailleerde conformiteit. Wij geven u advies over de sterke en zwakke punten van uw systeem door gebruik te maken van steekproeven tijdens deze proef audit. Een GAP-analyse beoordeelt uw bestaande systeem en procedures tegen alle eisen van het VIPP-toetsingskader.

Kosten GAP-analyse

 1. Proef toetsingsmoment op basis van het VIPP-toetsingskader; 

 2. Rapportage met indien nog voorstel tot verbetering.

  GAP-analyse– uitvoering 1 dag   

Kosten € 1.200, -

Alle bedragen zijn in Euro’s excl. BTW en berekend op basis van een dagtarief inclusief reiskosten.

Wie voeren de audits uit?

De assessoren van LRQA BIS beschikken over uitgebreide kennis op vrijwel alle onderdelen van het VIPP toetsingskader waardoor zij goed begrijpen wat er speelt binnen uw instelling. Door het combineren van inhoudelijke kennis met inzicht in uw systemen en processen, zorgen wij ervoor dat uw managementsystemen zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel getoetst worden. Een door LRQA gekwalificeerde VIPP-auditor voert bij u op de hoofd locatie de VIPP-audit per VIPP-module. Onze VIPP-auditoren zijn opgeleid en gekwalificeerd door een NOREA erkende auditor. Onze VIPP-auditoren werken nauw samen met de NOREA-auditor om ervoor te zorgen dat uw kliniek voldoet aan de  VIPP-subsidie die gesteld zijn vanuit het ministerie van VWS. De jarenlange ervaring van onze assessors op het gebied van managementsystemen en de toetsing daarvan, garandeert onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit.

Wist u dat?

Wist u dat wij naast VIPP-toetsingen ook trainingen bieden op het gebied van kwaliteitsmanagement, zorg en welzijn? En dat wij deze ook op maat aanbieden? Daarnaast voeren wij ook toetsingen uit voor het ZKN-Keurmerk. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar onze aanpak? Maak een afspraak met één van onze experts via training.nl@lr.org of via +31 (0)10 201 84 45.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?