Skip content
+31 10 899 7300

Klik hier.

Wat is Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)?

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een opdrachtnemer uitvoert. Het is van toepassing op grootschalige projecten in diverse branches. Daar waar opdrachtgevers ook Design en/of Engineering verantwoordelijkheden overdraagt naar de opdrachtnemer wordt SCB als beheers methodiek steeds belangrijker om contractbeheersing effectief te laten zijn. Maar ook beheersing uitvoeringscontracten zijn sterk gebaat bij deze methode van contractbeheersing door zijn preventieve werking van sturing op contractprestaties.

Wie past SCB toe?

SCB wordt vooral toegepast door overheidsorganisaties met toezicht op grootschalige projecten. Van oorsprong werd SCB met name toegepast in de civiele sector, heden ten dage wordt SCB ook in andere sectoren en ook in profit organisaties toegepast. De eisen en normen die bij het toezicht van SCB van toepassing zijn, zijn zeer divers en worden door elke organisatie anders ingevuld. Soms verschillen de eisen en normen zelfs van project tot project. 

Auditing

Wat kan LRQA voor u betekenen:

  • het opzetten en inrichten van SCB toetsplannen
  • uitvoering van SCB toetsingen
  • de rol voor toetsintegrator bij grote contracten
  • het uitvoeren van procesaudits bij opdrachtgevers en opdrachtnemers op basis van o.a. kwaliteitsprincipes, system engineering principes en veiligheid 

Training

Coaching

Wij kunnen uw medewerkers coachen bij het opzetten en inrichten van SCB, het opzetten van contractbeheersprocessen/ -procedures en het inrichten van proceseisen in vraagspecificaties.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen