Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Hou controle over uw leveranciers in uw food supply chain.

Supplier audits in de foodsector

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Supplier audits in de food sector.

2nd party audits helpen bedrijven controle over hun leveranciers in hun supply chain te houden. LRQA ondersteunt organisaties hierbij doormiddel van het opstellen van leveranciersprogramma’s en het uitvoeren van leverancier audits. Speciaal ook voor organisaties in de food sector.

Herkent u de volgende vragen?

 • Bent u op zoek naar nieuwe leveranciers die voldoen aan uw selectiecriteria (Selectie audits)?
 • Wilt u bestaande leveranciers uit uw supply chain monitoren op het voldoen van contractuele afspraken (Contract audits)?
 • Worden klachten en recalls regelmatig veroorzaakt door leveranciers (Interventie audits)?
 • Is de sustainability en ethical prestatie van uw supply chain belangrijk voor uw merk (Brand audits)?
 • Heeft uw organisatie niet de capaciteit om al uw leveranciers te auditen?

Onze oplossing

LRQA voert maatwerk leverancier audits uit door een team van gekwalificeerde en getrainde professionele auditoren. Onze auditoren spreken de taal van uw leverancier. Met onze wereldwijde dekking van auditoren, kunnen wij u overal ter wereld van dienst zijn.

LRQA-werkwijze

Wij kunnen de audits zowel op locatie, remote (op afstand) of via de desktop (desktop audit) uitvoeren. Afhankelijk van bijvoorbeeld de relatie met de leverancier of de prestatie van de leverancier, kunnen wij voldoende zekerheid geven door middel van een remote audit. Onze remote audit technologie gaat overigens veel verder dan een simpele Teams of Skype call. Meer informatie over remote audits. 

Wij auditen tevens volgens ons fameuze 6 stappen audit model. Dit waarborgt vertrouwen, helderheid en acceptatie van het auditresultaat bij uw leverancier.

Neem contact met ons op om meer te weten over supplier audits in de food sector bij LRQA.

Toetsingskader van een suppliers audit

De audits kunnen worden uitgevoerd conform uw huidige eisen ten aanzien van uw leveranciers. Het is ook mogelijk dat wij samen met u een op maat gesneden toetsingskader ontwikkelen. Door onze vele jaren ervaring kunnen wij u ondersteunen bij het uitvoeren van de audits en het opstellen van een toetsingskader.

Het toetsingskader kan de volgende elementen bevatten: kwaliteit, voedselveiligheid, contractuele eisen, sustainability, supplier code of conduct, food fraude, integrity, milieu, dierenwelzijn etc. Wij helpen u om te komen tot een toetsingskader met SMART vragen. Bovendien zorgen wij altijd voor een duidelijke auditrichtlijn voor onze auditoren. Hierdoor kunnen wij de audits op een eenduidige en consistente wijze voor u uitvoeren.

Vormen van supplier audits

 • Selectie audits
  Beoordeling van een nieuwe leverancier en inzicht krijgen in bijvoorbeeld haar organisatie, procesbeheersing, managementsysteem en certificeringen.
  Ook kunnen wij een eerste productierun beoordelen voor u. Wij zijn hierbij uw ogen, oren en stem en gaan na of de productie plaats vindt conform afgesproken werkwijze en procedures.
 • Brand audits
  Beoordeling individuele leveranciers of meerdere leveranciers in uw supply chain tegen uw leverancierseisen. Bijvoorbeeld met betrekking tot dierenwelzijn, sustainability, voedselveiligheid en brand claims.
 • Interventie audits
  Beoordeling van de werkwijze en het ontdekken van basisoorzaken
 • Contract audits
  Periodieke leverancier audits ter controle van de gemaakte contractuele afspraken.
 • Mix – supplier audits op maat
  Heeft u een andere reden om een leverancier audit uit te laten voeren, dan kunnen we altijd maatwerk leveren.

Remote supplier audit
Wij kunnen twee soorten remote audits uitvoeren: LRQA Remote en Desktop assessment.
LRQA Remote is een live streaming-tool waarmee de auditor en de vertegenwoordiger ter plaatse eenvoudig, veilig en met minimale verstoring van het bedrijf een effectieve audit kunnen uitvoeren. Met de tool kan de auditor in- en uitzoomen, foto’s maken en gesprekken voeren met medewerkers.

Met onze desktop-assessmentoplossing toetsen wij bijvoorbeeld certificeringen, risicoanalyses, trainingen/opleidingen, interne systemen en protocollen van organisaties (geüpload door de organisaties). Op basis hiervan kunnen wij een risico-inschatting maken van individuele organisaties maar ook een hele supply chain (lees meer). Op basis hiervan kunt u bijvoorbeeld de eerste selectie maken of u verder wilt gaan met een nieuwe leverancier.

Auditresultaat en tracking verbeterpunten
De auditrapporten staan binnen 48 uur na de audit in onze rapportage tool (Assist). Via een login heeft u 24/7 toegang tot de auditrapporten. Bevindingen en verbeterpunten worden in deze tool apart benoemd en een eenvoudig tracking systeem helpt u om zicht te houden op de status en voortgang ervan.

Wilt u meer informatie over supplier audits van LRQA? Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?