Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Overdracht van certificering

Een aantal veel gestelde vragen beantwoord

Wat is de procedure voor een certificeringsoverdracht?

Gewoonlijk gebeurt dit aan de hand van de documentatie en informatie die u bij uw overdrachtsaanvraag verstrekt. Indien deze informatie na onderzoek door onze desbetreffende LRQA-assessor ontoereikend is voor ons om een certificering af te geven, zal een fysiek bezoek aan uw bedrijf nodig zijn, voordat wij goedkeuring kunnen geven. Zodra wij uw certificering hebben overhandigd, zullen wij controlebezoeken uitvoeren om deze te onderhouden. Op voorwaarde dat wij bij de overdrachtstest of het overdrachtsbezoek (indien nodig) en de onafhankelijke technische controle door onze assessor geen grote problemen vaststellen, geven wij een certificering af.

Welke informatie en documenten moet ik indienen om de overdracht te kunnen starten?

Nadere informatie over uw bedrijf en uw activiteiten

  • Kopie van uw huidige certificaat met vermelding van de duur van de certificering en de vervaldatum.
  • Schema van uw huidige toezichtbezoeken of uw volgende hercertificeringsbezoek (indien van toepassing).
  • Kopie van de auditrapporten van de huidige cyclus, met corrigerende en preventieve maatregelen, het wettelijk register, klachten van klanten, management audits en wijzigingen aan uw bedrijf en managementsysteem.
  • Let wel dat uw vorige certificeringsinstantie moet zijn geaccrediteerd door een Internationaal Accreditatieforum (IAF) of door ondertekening van een regionale Multilaterale Erkenningsovereenkomst (MLA), wil de overdracht geldig zijn.

Wanneer LRQA een certificering afgeeft, hoe lang is deze dan geldig?

De vervaldatum van de LRQA-certificering is dezelfde als de vervaldatum van de geldigheid van de bestaande certificering. Echter, als uw huidige certificering:

  • de vervaldatum heeft overschreden, is de certificering ongeldig en moeten wij een nieuwe certificering uitvoeren. Na een geslaagde audit overhandigen wij een certificering met een nieuwe geldigheidsduur van drie jaar.
  • een geregistreerde vervaldatum heeft, zal de geldigheid van de LRQA-certificering dezelfde zijn als die van uw bestaande certificering. De oorspronkelijke goedkeuringsdatum wordt vermeld in de opmaak van de LRQA-certificering.

Hoe verzekeren jullie de continuïteit van mijn huidige certificering?

Als u besluit over te stappen, zal LRQA een gedetailleerd beoordelingsplan voorleggen met een beknopt overzicht van toekomstige bezoeken. Na succesvolle beoordeling van de overdrachtsdocumenten en/of het bezoek ter plaatse, zal LRQA een certificering afgeven met de geldigheid van uw bestaande certificering. LRQA zal een toezicht programma afspreken en zal er normaliter naar streven uw huidige controlecyclus en bezoeken voor de vernieuwing van certificeringen te behouden.

Bevat de door jullie afgegeven certificering mijn oorspronkelijke certificeringsdatum?

LRQA zal de datum van uw oorspronkelijke goedkeuring, de datum van de huidige goedkeuring en de vervaldatum, onder voorbehoud van een succesvolle verificatie van de overdrachtsdocumenten, vermelden in de certificering dat aan u wordt uitgereikt.

Binnen welk termijn zal de certificering worden overgedragen?

De termijn hangt af van het stadium waarin wij uw certificering overnemen. Als wij u een certificering kunnen overhandigen op basis van een beoordeling op afstand van uw bestaande controle- of hercertificeringsdocumenten, ontvangt u 2 tot 3 weken na de overdracht op afstand een LRQA-certificering. Indien een bezoek ter plaatse vereist is, zullen wij een bezoek met u inplannen. U ontvangt de certificering ongeveer 2 tot 3 weken na een geslaagde audit.

Hoeveel kost het om de overdracht te verwerken?

LRQA zorgt ervoor dat de overdracht wordt gepland op een tijdstip waarop de kosten voor u minimaal zullen zijn. Wij beginnen met een gratis en vrijblijvende offerte die u een duidelijk beeld geeft van zowel het overdrachtsproces als de lopende kosten. Wij proberen de overdracht zo te plannen dat het overlapt met uw volgende controlebezoek of hercertificering, zodat wij de kosten en de duur van de overdracht tot een minimum kunnen beperken.

Wanneer kan ik mijn certificering het best overdragen?

U kunt uw certificering op elk moment tijdens de certificeringscyclus overdragen. Het is echter gemakkelijker voor u als dit samenvalt met uw controlebezoek of hercertificering.

Hoe en wanneer moet ik mijn huidige certificeringsinstantie op de hoogte brengen van de overdracht?

Zodra u LRQA als uw certificeringsinstantie hebt gekozen, kunt u dit aan uw huidige certificeringsinstantie meedelen. U kunt er samen met uw LRQA-vertegenwoordiger voor zorgen dat u alles krijgt wat u van uw huidige certificeringsinstantie nodig hebt voor de overdracht.

Op dit moment heb ik certificeringen voor verschillende normen met verschillende cycli - Hoe wordt dit afgehandeld?

Tijdens de overdracht geeft LRQA eerst certificeringen af die de bestaande cycli voor de verschillende normen volgen. Verder kan LRQA met u samenwerken bij de planning van de hercertificering om een plan voor te stellen om alle normen te integreren (indien nodig).

Welke gevolgen heeft de overdracht voor onze klanten?

U kunt uw klanten informeren over de redenen om LRQA als uw certificeringsinstantie te kiezen. LRQA is over de hele wereld een bekend merk en een vertrouwde naam met een ongeëvenaarde expertise in de sector, die zijn wortels heeft in meer dan 250 jaar ervaring. LRQA is gespecialiseerd in het helpen van bedrijven, niet alleen bij het behalen van een certificering, maar ook bij het verbeteren van hun bedrijfsprestaties. LRQA stelt u in staat om gebruik te maken van de uitgebreide technische kennis en expertise van onze assessors, die kunnen zorgen voor een betere toekomst voor zowel uw als hun klanten.

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?