Skip content
person touching screen

NIS2 en ISO 27001

Versterking van cybersecurity met een gecertificeerd managementsysteem

Voor veel organisaties die moeten voldoen aan NIS2, is het behalen van een ISO 27001-certificering een cruciale eerste stap. Door ISO 27001 te implementeren en te certificeren, kunnen organisaties aantonen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om gevoelige gegevens op een verantwoorde manier te beschermen. 

LRQA biedt een reeks beoordelings- en trainingsservices op basis van ‘s werelds toonaangevende normen en programma’s ter ondersteuning van uw reis naar NIS2-conformiteit.

 

Wat is de NIS2 richtlijn?

De NIS2 richtlijn (Network and Information Security 2) is een nieuwe Europese wetgeving die de cybersecurity binnen de Europese Unie wil versterken. Deze richtlijn verplicht organisaties in essentiële sectoren om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om cyberrisico's te beheersen. In tegenstelling tot zijn voorganger is NIS2 gericht op het standaardiseren van kaders voor eenvoudigere goedkeuring en harmonisatie, terwijl er robuustere maatregelen voor cyberbeveiliging worden geïntroduceerd.

 

Voor wie geldt de NIS2?

NIS2 is van toepassing op alle bedrijven, leveranciers en organisaties die essentiële of belangrijke diensten leveren voor de Europese economie en samenleving. Het bestaande toepassingsgebied van NIS zal in de EU aanzienlijk worden uitgebreid, met organisaties in verschillende nieuwe sectoren die als ‘essentieel’ worden beschouwd.

Voorbeelden essentiële entiteiten NIS2

Voorbeelden belangrijke entiteiten NIS2

Ruimtevaart

Post

Afvalwater

Chemische productie en verwerking

Openbaar bestuur

Voedsel

Beheerde serviceproviders

Productie van belangrijke producten zoals medische apparatuur

Aanbieders van datacenterservices

Digitale aanbieders zoals zoekmachines en sociale media

Vertrouwen in dienstverleners

 

Inhoud afleverende netwerken

 

Openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten

 

 

Voordelen van ISO 27001

Organisaties die zich voorbereiden op de NIS2 richtlijn kunnen een krachtige eerste stap zetten door een ISMS volgens ISO 27001 te implementeren en te certificeren. De voordelen van ISO 27001 certificering zijn:

  • Gestructureerde benadering voor risicobeheersing en informatiebeveiliging.
  • Onafhankelijke audit en certificering als bewijs van naleving.
  • Aansluiting bij internationale normen en beste praktijken voor cybersecurity.
  • Continu verbeterproces om bij te blijven met veranderende dreigingen en risico's.
  • Vertrouwen van klanten, leveranciers en toezichthouders in de beveiliging van gevoelige gegevens.

 

Schrijf u in voor de 'Veiligheid in Cyber' serie

Schrijf u nu in voor de gratis 'Veiligheid in Cyber' serie van LRQA. Ontworpen om u te informeren en begeleiden door de complexe wereld van cyberveiligheid. In deze reeks richten we ons specifiek op de NIS2-richtlijn en ISO 27001.

Schrijf u nu in!

ISO 27001 is de sleutel tot NIS2 compliance

De NIS2 wetgeving en ISO 27001 certificering zijn nauw met elkaar verweven wanneer het gaat om het aantonen van compliance voor cybersecurity. Een ISO 27001 certificaat betekent dat de organisatie voldoet aan veel van de vereisten op het gebied van risicobeheersing, beleid, procedures en technische beveiligingsmaatregelen. Een ISO 27001-gecertificeerd informatiemanagementsysteem vereist namelijk dat organisaties de volgende cruciale stappen ondernemen:

  1. Risico- en beleidsbeheer: Veiligheidsrisico's en relevante beleidsregels moeten grondig geïnventariseerd, geanalyseerd en geïmplementeerd worden om een solide basis voor informatiebeveiliging te leggen.
  2. Technologische bescherming: Organisaties dienen passende technologieën te implementeren om zich effectief te beschermen tegen beveiligingsincidenten en cyberaanvallen.
  3. Bewustzijn en opleiding: Medewerkers moeten regelmatig opgeleid worden over informatiebeveiliging en best practices, zodat menselijke fouten en risico's geminimaliseerd worden.
  4. Continu risicobeheer: Jaarlijkse risicobeoordelingen zijn essentieel om het veranderende landschap en nieuwe kwetsbaarheden op tijd te identificeren en aan te pakken.

 

Hoe kan LRQA hierbij helpen?

Onze specialisten in cyberbeveiliging, LRQA Nettitude, bieden innovatieve oplossingen voor deze complexe en steeds veranderende markt. Als wereldleider op het gebied van cyberbeveiliging bieden we diensten op het gebied van bedreigingen die zich uitstrekken over technische zekerheid, advies en beheerde detectie en respons. We bedenken en implementeren end-to-end cyberbeveiligingsstrategieën om cyberrisico’s binnen organisaties te beheren en te bestrijden.