Skip content
Wind turbine

De energietransitie versnellen: De cruciale rol van windenergie

+31 10 899 7300

Ga naar contactformulier

Dr. Hendrik Lau, LRQA's windenergie-expert, bespreekt het belang van windenergie, de cruciale rol ervan bij het bereiken van netto-nul doelstellingen en de uitdagingen waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd.

Nu de wereld blijft worstelen met de uitdagingen van de wereldwijde klimaatverandering, is de behoefte aan een snelle en naadloze energietransitie nog nooit zo dringend geweest. Windenergie, met haar schone, duurzame en overvloedige elektriciteitsvoorziening, is naar voren gekomen als een game-changer in deze overgang en biedt een waardevolle oplossing voor de groeiende vraag naar renewables. Maar om het potentieel van windenergie ten volle te benutten, is het cruciaal dat de ontwikkeling en implementatie ervan op een verantwoorde en duurzame manier gebeurt. Dat is waar deskundige assurance om de hoek komt kijken, om ervoor te zorgen dat windprojecten, apparatuur en toeleveringsketens voldoen aan de hoogste normen voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid en tegelijkertijd aan de strenge wet- en regelgeving.

De windenergiesector is cruciaal voor het bereiken van de Netto nul-doelstellingen

Een van de belangrijkste voordelen van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie is hun gedecentraliseerde aard; in vergelijking met traditionele installaties op fossiele brandstoffen kan infrastructuur voor hernieuwbare energie op veel kleinere schaal worden gebouwd.

Windenergie is ook wereldwijd beschikbaar, wat betekent dat zij niet gebonden is aan een geografische locatie en overal kan worden ingezet. Het is een emissievrije bron van elektriciteit, die tijdens zijn werking geen schadelijke broeikasgassen of verontreinigende stoffen produceert.

Aangezien klimaatverandering een van de meest urgente problemen blijft, verbinden veel landen zich tot ambitieuze netto-nuldoelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we ons vermogen om elektriciteit uit windenergie op te wekken uitbreiden; dit is van vitaal belang om vandaag in onze energiebehoeften te voorzien en een duurzame toekomst voor de komende generaties te waarborgen.

De windenergiesector maakt al een aanzienlijke groei door. Nieuwe installaties op het land hebben een recordaantal bereikt in regio's als Europa, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Willen landen als het VK en Duitsland hun klimaatdoelstellingen halen, dan moet de windenergie-industrie dit groeitempo aanhouden of overstijgen.

Ontwikkelaars worden geconfronteerd met een reeks uitdagingen

Bij het plannen en bouwen van nieuwe windenergie- installaties worden ontwikkelaars met verschillende uitdagingen geconfronteerd. De eerste en belangrijkste uitdaging zijn de kosten. De ontwikkeling van windenergieprojecten, zowel onshore als offshore, vereist aanzienlijke steun. Hoewel in de meeste Europese landen overheidsfinanciering bestaat, kan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze financiering onzeker zijn en onderhevig aan politieke veranderingen.

Een andere uitdaging is de toeleveringsketen. Door de grote vraag naar windenergieprojecten ondervinden ontwikkelaars moeilijkheden bij het opbouwen en beheren van nieuwe toeleveringsketens en het controleren van nieuwe leveranciers. Bovendien bestaat er bezorgdheid over de huidige capaciteit van de toeleveringsketen om aan de groeiende vraag naar windenergie te voldoen. Verwacht wordt dat tegen 2030 wereldwijd ongeveer 380 gigawatt aan nieuwe windenergie zal zijn geïnstalleerd, wat neerkomt op ongeveer 190 tot 200 nieuwe windmolenparken.

Klimaatverandering is ook een uitdaging. Drastische weersveranderingen, zoals hardere, hogere winden en recordhoge temperaturen, zullen na verloop van tijd gevolgen hebben voor windparken, waardoor hun levensduur mogelijk wordt verkort.

Assurance is van cruciaal belang

Toegang tot de juiste technische expertise is een essentiële end-to-end vereiste voor het succes van elk windenergieproject. De huidige windenergieprojecten hebben dezelfde doelstellingen: hoge prestaties, output en efficiëntie - die allemaal deskundige zekerheid vereisen in elke fase van de levenscyclus van de installatie.

Met certificering als voorbeeld. Elk aspect van een windmolenpark, van de grondstoffen tot de apparatuur en de uiteindelijke turbines, moet worden gecontroleerd en gecertificeerd volgens een reeks normen. Dit garandeert veiligheid, naleving en kwaliteit.

In Duitsland zijn voor de apparatuur voor de ontwikkeling van windparken momenteel vier certificaten vereist. Er zijn plannen om dit terug te brengen tot één certificaat, wat uitstekend is omdat het de processen zal versnellen. Het risico kan echter toenemen omdat er minder auditoren nodig zullen zijn. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om de zaken goed te regelen en waarom het zo belangrijk is om de juiste technische expertise in te schakelen.

Toeleveringsketens vereisen een doeltreffend beheer

De meeste windenergieprojecten steunen op uitgebreide wereldwijde toeleveringsketens voor specialistische kennis, apparatuur en diensten, maar het beheer van meerdere leveranciers op verschillende locaties kan risico's met zich mee brengen.

Als er in de toekomst minder certificeringseisen zijn, zal bovendien de kans toenemen dat bedrijven de toeleveringsketen binnenkomen met materialen, producten en diensten van lagere kwaliteit. Om zich hiertegen te beschermen, moeten Engineering, Procurement and Construction (EPC)-bedrijven robuuste auditprogramma's voor leveranciers en kwaliteitsborgingsprocessen invoeren. Dit zal de werklast van EPC's verhogen, dus het is essentieel om met de juiste technische deskundigen samen te werken om effectieve programma's ter waarborging van de toeleveringsketen op te stellen die de risico's beperken door middel van maatregelen zoals leverancierscontroles, inspecties ter plaatse en toezicht.

Levenslange verlenging is een mogelijkheid

Windenergie-installaties zijn ontworpen voor een levensduur van 20 tot 25 jaar. Regelmatig onderhoud en inspecties zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat deze levensduur wordt gehaald.

We zien ook een groeiende marktvraag naar risico gebaseerde inspecties, waarbij bedrijven zoals LRQA activa inspecteren aan de hand van een reeks verschillende criteria, die in sommige omstandigheden kunnen leiden tot een verlenging van de levensduur van activa. Door activa regelmatig te onderhouden en te inspecteren, vooral wanneer ze de laatste jaren van hun verwachte levensduur naderen, kunnen organisaties de levensduur van hun activa verlengen en hun operationele prestaties verbeteren.

Blik op de toekomst

Naarmate we blijven streven naar grotere efficiëntie en betere prestaties, zullen we grotere en hogere windturbines ontwikkelen die meer windkracht kunnen benutten. We zien ook de opkomst van drijvende windinstallaties waar er niet genoeg vlakke zeebodem is voor meer traditionele vaste installaties. Drijvende platforms kunnen fysiek worden verplaatst, wat een zekere flexibiliteit biedt.

Kortom, de toekomst van windenergie ziet er ongelooflijk veelbelovend uit, en het is duidelijk dat er veel mogelijkheden en potentiële vooruitgang in het verschiet liggen.

LRQA biedt een scala aan diensten op het gebied van assurance voor windprojecten, geleverd door deskundigen met diepgaande kennis van de sector. Wij kunnen nauw met u samenwerken om een op maat gemaakt programma op te stellen dat voldoet aan de unieke behoeften van uw organisatie en project. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hoe kan LRQA u van dienst zijn?

Assurance Windenergie projecten