Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

food and sustainability

Duurzaam voedsel moet veilig voedsel zijn - het vinden van een balans

Later dit jaar zullen voedselveiligheidsprofessionals in Barcelona bijeenkomen voor de GFSI-conferentie. Het zal een welkome terugkeer zijn naar een persoonlijke ontmoeting met onze collega's op het gebied van voedselveiligheid.

Zoals altijd zal er veel te delen en te leren zijn, maar we hoeven alleen maar naar de openingszitting te kijken om te zien wat een van de belangrijkste thema's van het evenement zal zijn - een gesprek waarin de verbanden tussen voedselveiligheid, duurzaamheid en de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling worden verkend.

Nu consumenten, investeerders, ngo's, regelgevers en regeringen allemaal aandringen op meer en snellere vooruitgang, is dit een gesprek dat dringend nodig is. Maar ik denk dat het ook met enige voorzichtigheid moet worden aangepakt. Dit is waarom:

Een van de grote successen van de GFSI - en van het vele werk dat de voedingsmiddelensector heeft verzet - is dat voedselveiligheid vanzelfsprekend is geworden in de hoofden van het publiek. Natuurlijk gebeuren er fouten, maar die zijn zeldzaam en het blijft een feit dat 90% van de consumenten zich totaal geen zorgen maakt over de veiligheid van hun voedsel. Dat is een ongelooflijk vertrouwen.

Als het gaat om de duurzaamheid van ons voedsel, is het echter een ander verhaal. De verwachtingen van de consument stijgen - en in veel gevallen wordt daar niet aan voldaan. Deze dynamiek brengt twee kritieke punten voor voedselveiligheidsprofessionals naar voren, waarvan ik hoop dat ze deel zullen uitmaken van het debat in Barcelona.

Ten eerste bestaat er bij het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen een reëel gevaar dat moeizaam bereikte voordelen op het gebied van voedselveiligheid op het spel worden gezet. Of het nu gaat om het terugdringen van verpakkingen en plastic, het verminderen van voedselverspilling of het bevorderen van meer verantwoorde bevoorrading, de maatregelen die we op het gebied van duurzaamheid moeten nemen, brengen bijna zonder uitzondering risico's voor de voedselveiligheid met zich mee. We moeten dringend met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat, wanneer deze cruciale stappen worden genomen om de planeet te beschermen, de voedselveiligheidsprotocollen opnieuw worden gevalideerd en de basiscontroles niet in gevaar worden gebracht.

Ten tweede moeten we erkennen dat voedsel veilig maken en voedsel duurzaam maken twee totaal verschillende uitdagingen zijn die heel verschillende strategieën vereisen. Als professionals op het gebied van voedselveiligheid streven wij vergelijkbare doelen na en werken wij binnen een welomschreven, gemeenschappelijk kader. Het is heel moeilijk voor te stellen dat het boeken van vooruitgang op het gebied van duurzaamheid op dezelfde manier kan worden aangepakt - de taak is gewoon te breed en de organisatorische prioriteiten te uiteenlopend. Er is veel te winnen bij een nauwere samenwerking tussen voedselveiligheids- en duurzaamheidsteams - en onze ervaring is dat deze banden niet zo sterk zijn als ze zouden moeten zijn - maar nauwere samenwerking mag niet worden verward met het volgen van dezelfde aanpak.

In één opzicht kunnen en moeten we de aanpak van voedselveiligheid en duurzaamheid beter op elkaar afstemmen. Voedselveiligheid wordt al lang beschouwd als een gezamenlijke uitdaging voor de sector. Op evenementen zoals GFSI zetten we onze concurrentie-instincten aan de kant, praten we over onze ervaringen, vieren we best practices en hebben we zelfs het vertrouwen om onze fouten te delen en ervan te leren.

We zullen allemaal sneller en verder komen als dezelfde geest van openheid en samenwerking kan worden aangewend voor de duurzaamheidsuitdaging van de voedingsindustrie. Laten we van het GFSI in Barcelona een begin maken.

Ik zal spreken over het onderwerp "Duurzaam voedsel veilig voedsel maken" op de GFSI-conferentie van 29 tot 31 maart in Barcelona.

Voor meer informatie over LRQA's voedselveiligheid services

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?