Skip content

Nieuwe logo's voor VCA, VCO en VCU.

VCA, VCO en VCU hebben nieuwe logo's gekregen. De nieuwe logo's vervangen de oude logo's die nu ruim 20 jaar in gebruik zijn. Hier leest u meer over de spelregels voor gebruik en de beschikbaarstelling.

VCA, VCO en VCU hebben nieuwe logo's gekregen. De nieuwe logo's vervangen de oude logo's, die nu ruim 20 jaar in gebruik zijn. In dit persbericht vertellen we over de overgang naar de nieuwe situatie, de aanleiding voor de nieuwe logo's, de spelregels voor gebruik en de beschikbaarstelling.

Van oud naar nieuw

De oude logo's worden de komende tijd uitgefaseerd. Deze worden nu nog gebruikt op bijvoorbeeld VCA-diploma's en -certificaten en bedrijfsmiddelen van gecertificeerde bedrijven, zoals websites en bedrijfsauto's. Gebruikers moeten de oude logo's vervangen door de nieuwe logo's. We raden aan dit te doen op het moment dat een bedrijfsmiddel aan vervanging toe is, om onnodige kosten te voorkomen. De oude logo's blijven geldig tot 2028, maar het gebruik hiervan wordt niet langer ondersteund.

Waarom nieuwe logo's?

Aanleiding voor de nieuwe logo's is de nieuwe huisstijl van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), de eigenaar van het VCA-systeem. Door één stijl te gebruiken voor de SSVV en VCA/VCO/VCU, wordt duidelijk dat eigenaar en systeem bij elkaar horen. De V (het 'vinkje') uit het nieuwe SSVV-logo komt achter de afkortingen van de drie checklists te staan. Zo laten we zien dat VCA, VCO en VCU 'powered by SSVV' zijn.

Wie mogen de nieuwe logo's gebruiken en voor welk doel?

De merken VCA, VCO en VCU en de bijbehorende logo's zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit betekent dat niet iedereen de logo's zomaar mag gebruiken. De volgende regels gelden:

  • Gecertificeerde bedrijven mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij VCA-, VCO- of VCU-gecertificeerd zijn.
  • Erkende opleiders mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) cursisten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende opleidingen aanbieden. Zij mogen het logo ook gebruiken op de diploma's en getuigschriften die zij uitreiken.
  • Erkende examencentra mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) kandidaten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende examens aanbieden. Zij mogen het logo ook gebruiken op de diploma's die zij uitreiken.
  • Erkende certificatie-instellingen mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende certificering aanbieden. Zij mogen het logo ook gebruiken op de certificaten die zij uitreiken.
  • Internationale zusterorganisaties waarmee de SSVV een samenwerkingsovereenkomst heeft en die het VCA-schema 1-op-1 gebruiken, moeten het logo gebruiken. Internationale zusterorganisaties waarvoor dit niet het geval is, mogen het logo niet gebruiken.
  • Anderen mogen het logo alleen voor niet-commerciële doelen gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de SSVV.

Hoe moeten de nieuwe logo's worden gebruikt?

De logo's mogen - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen). Voor gebruik op donkere ondergronden is van ieder logo een diapositieve variant beschikbaar. Op deze manier willen we een wildgroei aan allerlei logovarianten - zoals bij de oude logo's het geval was - voorkomen.

Waar kan ik de nieuwe logo's vinden?

De nieuwe logo's zijn samen met de spelregels voor het gebruik te vinden op de website van VCA. Per checklist (VCA, VCO, VCU) is een gratis logoset beschikbaar, met daarin het logo in de volgende bestandsformaten:

  • AI (Adobe Illustrator).
  • EPS (Encapsulated PostScript).
  • PNG (Portable Network Graphics).

Meer informatie

Voor meer informatie over (het gebruik van) de nieuwe logo's kunt u contact opnemen met de SSVV via info@ssvv.nl of 070-3378755.

Nieuws