Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Update van de ontwikkelingen voor de ISO 45001 door Martin Cottam.

Martin Cottam, voorzitter van ISO / TC 283, geeft een update van de ontwikkelingen voor ISO 45001, het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk

Martin Cottam, voorzitter van ISO / TC 283, geeft een update van de ontwikkelingen voor ISO 45001, het managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk.  

Meer dan 70 afgevaardigden ontmoetten elkaar onlangs in Coventry, Verenigd Koninkrijk, voor de eerste vergadering van ISO / TC 283. Deze commissie is verantwoordelijk voor het handhaven en ontwikkelen van de internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk, de ISO 45001. De afgevaardigden vertegenwoordigen de nationale normalisatie-instellingen van 36 deelnemende landen, samen met andere instanties zoals vakbonden en werkgeversorganisaties, professionele instellingen en certificeerders.  
   
Wat wilden jullie bereiken tijdens deze eerste ontmoeting en wat waren de resultaten van de bijeenkomst? 

 ''Wij wilden twee dingen bereiken: 1) het werkprogramma van het comité diende goedgekeurd te worden en 2) wij willen starten met de werkzaamheden van het initiële werk. De resultaten zijn als volgt; er is een goedkeuring van het werkprogramma door een stemming van nationale normalisatie-instellingen en we zijn overeengekomen dat we zullen werken aan twee nieuwe taken – deze taken zijn voorgesteld vóór de vergadering in Coventry.  
    
''Deze twee taken zijn het opzetten van een handboek voor arbo-management gericht op kleinere organisaties en een leidraad voor psychologische risico's op de werkplek. We bespraken daarnaast de mogelijke toekomstige agendapunten rond incidentenonderzoek, arbo-managementstatistieken en de rol van het topmanagement, inclusief niet-leidinggevenden. Deze agendapunten komen later terug op de agenda en worden nu nog niet formeel opgepakt. Een voorstel voor het opzetten van een formele begeleidingsnorm wordt ook uitgesteld, wel zal er gestart worden met het opzetten van een informeel handboek.''  
   
Wat kunt u ons in dit stadium nog meer vertellen over het handboek voor kleinere organisaties en de leidraad voor psychologische risico’s? 

 ''Het handboek voor kleinere organisaties wordt snel opgesteld. Het is onze ambitie om dit tegen het einde van 2019 af te ronden, dit is een behoorlijk ambitieus tijdsbestek. We zullen veel werken in virtuele groepen via webinars, dit is niet eenvoudig voor een wijd verspreide internationale groep, maar iedereen is klaar voor de uitdaging.  
   
De leidraad voor psychologische risico's op de werkplek zal het 3-jarige ontwikkelschema volgen. Omdat het een formele standaard zal zijn, zal het meerdere perioden van overleg omvatten, zowel met nationale commissies als met het publiek.''  

   
Wat zijn de belangrijkste zorgen omtrent gezondheid en veiligheid op het werk voor de commissieleden op dit moment?

   ''De overkoepelende doelstelling van de commissie is het maximaliseren van de impact van ISO 45001 certificering en alle toekomstige documenten die wij publiceren, voor uiteindelijk een verbeterde wereldwijde prestatie van gezondheid en veiligheid op het werk. De publicatie van normen en richtlijnen is slechts een middel om organisaties te helpen de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te verbeteren. Wij geloven dat het managementsysteem ISO 45001 organisaties kan helpen dit te bereiken, maar alleen als ze goed op de hoogte zijn van de norm en als ze de norm goed implementeren – waarbij ze bureaucratie vermijden en juist echt de risico’s aanpakken.''   
   
Hoe zorgt u ervoor dat de commissie en de ISO 45001-norm relevant blijven? 

 ''De ISO-structuur is ontworpen om relevant te blijven. Elke nationale normalisatie-instelling heeft doorgaans een comité van vertegenwoordigers en belanghebbenden die samen relevante ontwikkelingen volgen en samenvatten, afgevaardigden van het comité kaarten deze ontwikkelingen aan bij de commissie.  
   
Deze commissies variëren in grootte, maar bestaan meestal uit 30-50 leden, bij één geval zijn er zelfs meer dan 100 leden! Er zijn dus veel belanghebbenden betrokken bij het bepalen van prioriteiten. Bovendien is een openbare raadpleging onderdeel van het ontwikkelingsproces voor formele normen, ik kan dus wel stellen dat het een zeer veelomvattend proces is.''  
   
Wat is de acceptatie van ISO 45001 in de eerste zes maanden sinds de introductie?

  ''ISO voert periodiek onderzoeken uit om gegevens te verzamelen over het aantal organisaties dat is gecertificeerd voor elk van de belangrijkste normen, maar ISO 45001 is te recent gepubliceerd om te worden opgenomen in de laatste enquête. En natuurlijk is certificering slechts één manier waarop organisaties naleving van een norm kunnen meten of aantonen. Wel merken we dat de nieuwe standaard goed is ontvangen en dat deze niet alleen organisaties aantrekt die momenteel zijn gecertificeerd voor OHSAS 18001, maar ook organisaties die nog geen standaard hebben geïmplementeerd voor gezondheid en veiligheid op het werk.''  
   
Heeft u voorbeelden hoe ISO 45001 de gezondheid en veiligheid op het werk tot nu toe heeft beïnvloed? 

 ''In dit stadium hebben relatief weinig bedrijven de migratie naar de nieuwe standaard voltooid, dus het is nog te vroeg om de impact ervan te meten. Men is positief over de ISO 45001, er is positieve feedback gegeven op de uitgebreidere aanpak van ISO 45001 in de verschillende onderdelen van de norm. Deze aanpak is uitgebreider t.o.v. de vereisten van OHSAS 18001.  
   
De echte test wordt uitgevoerd zodra men controleert of de nieuwe eisen zorgen voor een gezondere en veiligere werkomgeving binnen organisaties. De grootste impact van ISO 45001 zal niet zijn bij organisaties die al gecertificeerd zijn voor OHSAS 18001. Het is belangrijk om te onthouden dat de grootste impact van ISO 45001 ligt bij organisaties die nog geen arbomanagementsysteem hebben geïmplementeerd.''  
   
Wat zijn nu exact de voordelen van de systematische aanpak van arbo-management voor bedrijven? 

 ''Ik denk dat er veel voordelen zijn voor een gestructureerde en systematische aanpak van het arbomanagement, dus ik noem er twee waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Ten eerste, het feit dat een gestructureerd proces ons aanmoedigt om verandering te herkennen en te beheren. Veel fouten in arbomanagement ontstaan door slecht verandermanagement. Een gestructureerde aanpak vergroot de kans dat we de juiste risico’s identificeren, ook risico’s die ontstaan door de veranderingen, gepland of ongepland. Zo kan er gepaste actie worden ondernomen om de risico's te beperken.  
   
Ten tweede kan een formele, systematische benadering van het arbomanagement helpen om senior leiderschap bij het proces te betrekken, door hen de kans te geven om deel te nemen. Wanneer arbomanagement wordt ‘gedelegeerd’ naar de organisatie, verdwijnt het onderwerp ‘van hun radar'.''  
   
U heeft eerder aangegeven dat u de acceptatie van kleine en middelgrote bedrijven wilt verhogen. Hoe ondersteunt de commissie dit? 

 ''Het is een feit dat een van onze eerste taken nu gericht is op kleinere organisaties, het opstellen van een handboek over de implementatie van ISO 45001 specifiek gericht voor kleinere organisaties. Dit laat zien hoe belangrijk wij dit vinden.  
   
Een groot deel van het wereldwijde personeelsbestand is werkzaam in het mkb (middengrote tot kleine bedrijven) en ondanks hun omvang zijn er in deze organisaties niet noodzakelijkerwijs lagere risico’s. Ze beschikken nog niet altijd over dezelfde diepgaande kennis over arbomanagement vergeleken met grotere organisaties en zijn zich vaak minder bewust waar ze goede werkwijzen en ander ondersteuningsmateriaal, waaronder normen, kunnen vinden. We willen graag manieren vinden om het bewustzijn van ISO 45001 in dergelijke organisaties te vergroten en laten zien hoe de principes ervan van toepassing zijn op kleinere organisaties.''  
   
Met deelnemers en belanghebbenden van over de hele wereld heeft ISO / TC 283 de expertise en ondersteuning om het doel te bereiken, het verhogen van de impact van ISO 45001 om organisaties te helpen de gezondheid en veiligheid van hun mensen te verbeteren.  
   
Het is duidelijk wanneer we met Martin praten dat de nadruk ligt op het praktisch maken van het ondersteuningsmateriaal en het zoveel mogelijk verminderen van bureaucratie. Met ambitieuze plannen voor een handboek voor kleinere organisaties die in 2019 wordt geproduceerd en met een project op de langere termijn, om een ​​leidraad voor psychologische risico's op de werkplek te ontwikkelen, zal LRQA blijven rapporteren over de ontwikkelingen in managementsystemen voor gezond en veilig werken - en de vooruitgang die zich hierin voordoet.

U kunt niet vinden wat u zoekt?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?