Skip content

Inzicht in de komende AS 9100-regelwijzigingen - Belangrijkste wijzigingen en gevolgen

Bel ons direct: +31 10 899 7300

Vraag een offerte aan

De AS 9100-regels worden binnenkort gewijzigd. Deze wijzigingen introduceren belangrijke updates in de audit- en certificeringsprocessen. Hier bespreken we de belangrijkste wijzigingen en gevolgen.

Wat is AS 9100?

AS 9100 is een internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) die speciaal is ontworpen voor de luchtvaartindustrie. Het is gebaseerd op de ISO 9001 standaard, met aanvullende eisen die zijn afgestemd op de unieke behoeften van luchtvaartorganisaties. Deze aanvullende eisen hebben betrekking op veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van de regelgeving in de luchtvaartsector en zorgen ervoor dat producten en services voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

 

Belangrijkste wijzigingen

1. Vermindering van het aantal typen bouwplaatsen

De komende wijzigingen vereenvoudigen de classificaties van bouwplaatsen. In de toekomst zijn er nog maar twee structuren: één locatie en meerdere locaties. Er zal niet langer worden verwezen naar de voorheen erkende structuren, waaronder "meerdere locaties", "campus" en "complexe organisaties".

2. Jaarlijkse audits van het inkoopproces niet langer verplicht

Om de audits te stroomlijnen, is het niet langer verplicht om het inkoopproces tijdens elke jaarlijkse audit te controleren. Deze verandering zal naar verwachting de auditlast voor organisaties verminderen en middelen richten op andere kritieke gebieden.

3. Pre-audit gegevens moeten worden verstrekt (OCAP gegevens)

Organisaties zijn nu verplicht om actief deel te nemen aan het pre-audit planningsproces door vooraf QMS prestatie- en wijzigingsgegevens in te dienen. Deze gegevens, die OCAP-gegevens (Organisation Certification Analysis Process) worden genoemd, moeten ten minste 90 dagen voor elke audit aan de certificatie-instelling (CI) worden verstrekt. De OCAP-gegevens omvatten:

  • Metriek van tijdige levering van het product of de service van de organisatie aan de klant
  • Conformiteit van het product of de service met de eisen van de klant
  • Klachten van klanten of feedback van OASIS
  • Organisatie- en procesprestaties (KPI's)
  • PEAR-resultaten van de laatst voltooide jaarlijkse AQMS-audit

4. Goedkeuringen van klanten en toezichthouders moeten worden geïdentificeerd

Vanaf het beginstadium van het auditproces moeten alle klant- en/of regulatorspecifieke goedkeuringen en hun vereisten worden geïdentificeerd en beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat alle relevante regelgevende en klantverwachtingen in een vroeg stadium van het auditproces in aanmerking worden genomen.

5. Verplicht gebruik van OASIS v3

De overgang naar het OASIS v3 systeem is nu verplicht voor alle auditrapportages. Eerdere versies van OASIS en papieren auditrapporten worden niet langer geaccepteerd. Deze verandering is bedoeld om de efficiëntie en consistentie van de auditrapportage te verbeteren.

6. Introductie van een prestatiegericht toezicht/recertificatieproces (PBS/RP)

Organisaties die consistent hoge prestaties laten zien, kunnen profiteren van een verkorting van de auditduur via het PBS/RP-programma. De criteria om deel te nemen aan PBS/RP zijn aanzienlijk.

7. Nieuwe eisen voor het beheren van NCR's

De AS 9101:2022 update introduceert nieuwe eisen voor het managen van non-conformance reports (NCR's) zoals beschreven in de nieuw gedefinieerde 'Tabel 5'.

8. Nieuwe machtigingen voor audits op afstand

Volgens het resolutielogboek van IAQG van mei 2024 zijn er twee nieuwe machtigingen toegekend:

  • #168: Staat een 100% remote (ICT) Stage 1 audit toe bij initiële certificering, tenzij het risicoprofiel een on-site audit noodzakelijk maakt.
  • #166: Staat 100% remote (ICT) overdrachtsaudits toe, waardoor de flexibiliteit in het auditproces wordt vergroot.

9. AQMS rekening houden met klimaatverandering

In lijn met de recente wijziging van ISO 9001:2015 moeten gecertificeerde organisaties nu bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is en dit opnemen in hun QMS. Deze eis vereist geen verlenging van de auditduur of een speciale audit, maar onderstreept het toenemende belang van milieuoverwegingen in kwaliteitsmanagement.

 

Inzicht van expert, Gary Proctor: 

Gary Proctor, Aerospace Quality Manager bij LRQA, benadrukt hoe belangrijk het is om deze veranderingen te begrijpen: "Deze updates vertegenwoordigen belangrijke verschuivingen in de AS 9100 regels en onderstrepen de voortdurende toewijding aan het verbeteren van auditprocessen en het afstemmen op de huidige behoeften en verwachtingen van de industrie. AS91XX-gecertificeerde organisaties worden aangemoedigd om deze wijzigingen grondig door te nemen en zich dienovereenkomstig voor te bereiden om naleving en voortdurende certificering te garanderen."

Terwijl de luchtvaartsector zich blijft ontwikkelen, zullen deze updates van de AS 9100 regels organisaties helpen om hoge kwaliteit standaarden en compliance te behouden, zodat ze concurrerend blijven op de wereldmarkt. LRQA helpt klanten graag bij het navigeren door deze veranderingen.

 

Lees meer over LRQA's AS 9100 services.

Meer transport en mobiliteit downloads, nieuws en events