Skip content

Intredekeur van drukapparatuur zonder CE-markering

Klik hier.

Intredekeur van drukapparatuur zonder CE-markering

Artikel 23 van het WBDA 2016 geeft de mogelijkheid om drukapparatuur zonder CE-markering (dus van voor 2002) in een ander EER-land - te kopen en in Nederland in gebruik te nemen.

Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt maar er zijn wel een aantal spelregels die gevolgd moeten worden.

Legaliteit van toestel

De belangrijkste voorwaarde is dat aangetoond dient te worden dat het toestel in het land van herkomst legaal in gebruik was.
Een nieuwbouwcertificaat, ook wel aangeduid als ‘geboortebewijs’ in de vorm van bijvoorbeeld een ‘Bescheinigung’ of een Certificat dépreuve of een C.E.O.C. (Certificat Europeene d’Organismes de Control) is het handigste, maar ook een ander type dan een vervaardigingsbewijs zoals een rapport van een periodieke herkeur  van een nationaal erkende keuringsinstantie ( TÜV, Apave, Ispesl)  bewijst dat het toestel rechtmatig in bedrijf was.
Als er geen nieuwbouw certificaat beschikbaar is maar alleen bijvoorbeeld een gewaarmerkte stempelplaat dan is er meestal wel een mogelijkheid op een plan van aanpak op te stellen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het is aan te raden in zo een geval zo vroeg mogelijk contact met de NL-CBI op te nemen om teleurstellingen te voorkomen.

Ontwerpbeoordeling

Daarnaast moet door de NL-CBI nog een controleberekening gemaakt worden volgens de laatste editie van de originele ontwerpcode of een code die hieraan gelijkwaardig is.
Daarvoor hebben we een tekening nodig op basis waarvan deze berekening gemaakt kan worden. Als er geen tekening beschikbaar is dient die gemaakt te worden en wel zodanig dat tenminste de hoofdafmetingen en de wanddiktes (bepaald middels een niet-destructief onderzoek) en uitgevoerd door een level 2 onderzoeker vermeld moeten zijn en er informatie is van de toegepaste materialen.
Als er van de materialen geen info is, gaan we uit van St.37 of 316L.
De te maken tekening mag heel simpel en schematisch zijn, als de vereiste info er maar op staat.
Uiteraard moet er een verband zijn tussen de informatie op tekening en het ‘geboortebewijs’.

Inspectie van het drukapparaat

De inspectie die volgt nadat de constructieve aspecten met positief resultaat zijn beoordeeld is in wezen een uitgebreid periodiek onderzoek waarbij speciale aandacht gegeven wordt aan de gevolgen van het voormalige gebruik met betrekking tot de integriteit van het toestel.
Het is dus handig om bij aankoop zelf hier al op te letten.

Met name voor stoomhobbyisten is het belangrijk om te weten dat bij de inspectie van geklonken ketels en vaten altijd een nagelgatonderzoek uitgevoerd moet worden volgens regel AKV-5 (Praktijkregels voor Drukapparatuur katern 2.3 bijlage 15). Iedere keer blijkt weer dat dit een zeer zinvol onderzoek is.

Keuring voor Ingebruikneming

Als alle bovenstaande activiteiten zijn afgerond met positief resultaat kan de gebruiker het toestel aanbieden voor een KvI, Keuring voor Ingebruikneming. De activiteit is identiek aan die van nieuwe drukapparatuur. Het onderliggende document is dan niet het DoC ( Declaration of Conformity) inclusief gebruikershandleiding maar een VIK ( Verklaring van Intredekeur).