Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

ESG-risico's van supply chains stijgt door toenemende mensenrechtenschendingen

Uit het rapport Supply Chain ESG Risk Ratings blijkt dat de westerse inkoopmarkten niet langer als markten met een lager risico worden geclassificeerd, waarbij dwangarbeid wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het toenemende risico.

• ELEVATE's tweejaarlijkse risicorapport verzamelt gegevens van 20.000 wereldwijde leveranciersaudits per jaar.

• Bijna de helft van alle inkooplanden wordt nu beschouwd als 'hoog risico' op ESG-overtredingen in de supply chain.

• Landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal en Italië worden nu gerangschikt als landen met een hoog risico op de meest kritieke vormen van ESG-overtredingen in de supply chain.

• Amerikaanse staten zoals Texas, Florida en New York zijn nu in hogere mate blootgesteld aan het risico op dwangarbeid dan Pakistan, India, Thailand en Indonesië.

Uit het rapport Supply Chain Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Ratings report blijkt dat de westerse inkoopmarkten niet langer als markten met een lager risico worden geclassificeerd, waarbij dwangarbeid wordt gezien als een belangrijke oorzaak van een toenemend risico. Landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten lopen een hoger risico op ernstige schendingen - deels door een toename in de uitbuiting van buitenlandse arbeidsmigranten.

Het rapport, gepubliceerd door duurzaamheidsspecialist ELEVATE, een bedrijf van LRQA, is gebaseerd op 20.000 wereldwijde leveranciersaudits die jaarlijks worden uitgevoerd, met meer dan 45 miljoen datapunten afkomstig van bezoeken ter plaatse die zijn verzameld in ELEVATE's data-analyseoplossing EiQ.

Uit de data blijkt dat bijna de helft van de inkooplanden nu als 'hoog risico' wordt beschouwd. Dit betekent dat de kans groter is dat het land te maken krijgt met risicovolle gebeurtenissen die in strijd zijn met de ESG-governance kaders van de supply chains, waaronder lokale en internationale wetgeving. Dit kan variëren van het vinden van bewijs van aantasting van het milieu tot het gebruik van kinderarbeid.

De Verenigde Staten vertoonden een daling in elke belangrijke arbeidsindex en behielden met name in de index voor dwangarbeid de classificatie 'hoog risico'. Staten zoals Texas, Florida en New York zijn nu in hogere mate blootgesteld aan het risico op dwangarbeid dan Pakistan, India, Thailand en Indonesië.

Ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Portugal en Italië worden nu gerangschikt als 'hoog risico' voor ESG-schendingen in de supply chain die verband houden met verschillende van de meest kritieke vormen van ESG-schendingen - dwangarbeid, kinderarbeid, vrijheid van vereniging en loongerelateerde schendingen. Het Verenigd Koninkrijk zag zijn index voor dwangarbeid het afgelopen jaar met 58% dalen, wat samenviel met het feit dat het land vluchtelingen opnam, met name uit Oekraïne, die gevoeliger kunnen zijn voor dwangarbeid.

Kevin Franklin, Managing Director - Advisory bij ELEVATE, een organisatie van LRQA, zegt hierover:

"Het huidige geopolitieke, economische en wetgevingsklimaat heeft het voor bedrijven over de hele wereld steeds moeilijker gemaakt om vertrouwen te hebben in ESG-risico's in hun supply chains. Zelfs westerse markten die van oudsher minder risicovol zijn, beginnen af te glijden. Het is nu duidelijk dat het simpelweg homeshoren of nearshoren van productie in landen waarvan eerder werd gedacht dat ze 'veilig' waren voor flagrante ESG-risico's, niet genoeg is."

"Systematische en proactieve beoordeling, bewaking en beheer van risico's in de supply chain moeten worden toegepast op alle inkooplocaties om negatieve gevolgen voor het bedrijf en verstoring van de handel te voorkomen."

Systematische en proactieve risicobeoordeling van de supply chain moet worden toegepast op alle inkooplocaties om negatieve gevolgen voor handelsverstoringen te voorkomen.

Kevin Franklin

Managing Director, Elevate, een LRQA company

Het verhoogde risico van sourcing wordt nog vergroot door de afnemende transparantie van audits. Landen als Vietnam, Thailand, Indonesië, India, China en zelfs Italië zijn allemaal minder transparant geworden sinds de pandemie, waardoor auditors geen toegang hebben tot accurate informatie en geen conclusies kunnen trekken uit plaatselijke bezoeken. De afname in transparantie ten opzichte van het niveau van voor de pandemie heeft het voor organisaties moeilijker gemaakt om hogere risiconiveaus te beheersen, met leveranciers in 50 inkoopregio's die minder transparant zijn dan in het voorgaande jaar.

JP Stevenson, Director, Customer Success, ESG Analytics bij LRQA, licht toe:

"Transparantie is essentieel voor supply chain audits. Misleiding en het delen van vervalste data maken niet alleen risicobeoordelingen ineffectief, maar betekenen ook dat ernstige overtredingen onopgemerkt kunnen blijven."

"Om veerkrachtige supply chains op te bouwen, is het essentieel om risico's te kunnen zien, beheren en beperken. Door middel van verantwoorde inkoopprogramma's en inzichtelijke data kunnen bedrijven samenwerken met leveranciers die kunnen voldoen aan de vereisten voor inkoop, waaronder kritieke ESG-prestaties."

Met verantwoorde inkoopprogramma's en inzichtelijke data kunnen bedrijven samenwerken met leveranciers die voldoen aan de inkoopvereisten, zoals kritieke ESG-prestaties.

JP Stevenson

Director, Customer Success, ESG Analytics, LRQA

Download het rapport via de Elevate website.

Zin om eens van gedachten te wisselen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?