Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Europese en Nederlandse richtlijn voor nieuwbouw en ingebruikneming van drukapparatuur

PED/WBDA

Best Seller

Best seller

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Introductie

De doelstelling van de Directive 2014/68/EU is het opheffen van technische handelsbelemmeringen binnen de Europese Unie. Sinds 29 mei 2002 hebben we te maken met dit wettelijk kader. Deze Richtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen als zijnde het Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016) waarin ook zaken zijn vastgelegd met betrekking tot het veilig in bedrijf nemen en houden van drukapparatuur.

Er is sprake van tal van uiteenlopende wijzigingen, variërend van de indeling van stoffen, de vereisten voor fabrikanten en aangemelde instanties tot de procedures voor conformiteitsbeoordeling. En heeft dus gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs.

Sinds 1 juni 2015 dient men al te voldoen aan de nieuwe verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP)) 1272/2008 en dit kan nu reeds van invloed zijn op de wijze van ontwerpen, fabricage, eindcontrole en gebruiksfase.

Deze training is zowel in de Engelse taal als Nederlandse taal beschikbaar.

Voor wie is de training geschikt?

Deze training is geschikt voor iedereen betrokken bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van drukapparatuur zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers.

Onderwerpen

Nieuwbouw, fabrikage, handel:

 • Categorie-indeling van drukapparatuur;
 • Essentiële veiligheidseisen: ontwerp, fabricage, materialen, eindcontrole;
 • Uitvoeren conformiteitsbeoordelingen en controle tijdens ontwerp, fabricage, montage, eindcontrole
 • CE-markering;
 • Verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers, Overheid, Notified Body (Nobo);
 • Nieuwe indelingslijst van de stoffen (CLP 1272/2008);
 • Nieuwigheden bij de uit te voeren risico analyse;
 • Verschillen in de overeenstemmingsmodules, onaangemelde bezoeken;
 • Nieuwigheden bij de accreditatie;
 • Marktpartijen

Verder zal er een toelichting worden gegeven op de aspecten op Nationaal niveau met betrekking tot drukapparatuur.

 • Keuring Voor Ingebruikneming (KVI);
 • Keuringsgrenzen en uitzonderingen;
 • Uitvoering KVI.

Gebruiksfase:

 • Keuringen (Periodieke keuring/Termijnverlenging en/of Termijn flexibilisering);
 • Reparatie en wijzigingen.

Doel

U inzicht te geven in:

 • De Directive 2014/68/EU ;
 • Het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA, 2016);
 • De Keuring voor Ingebruikneming;
 • De gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen);
 • De mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als gebruiker en marktdeelnemer.

Kosten en duur

Deze training in klassikale face-to-face vorm, duurt 1 dag. De workshop start om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur.

Kosten zijn excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal. 

U ontvangt bij deelname trainingsliteratuur en een certificaat van deelname na afloop.

Deze training is ook in de Engelse taal beschikbaar, zie hieronder bij de trainingsdata. 

Aantal deelnemers

Deze training is voor minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. 

Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Waarom kiest u een training van LRQA?

Met LRQA volgt u trainingen op de manier die voor u werkt. Of uw voorkeur nu uitgaat naar een klassikale training, een virtuele training of een eLearning, al onze trainingen worden gegeven door toegewijde trainers met ervaring en sectorkennis. Er is echter nog meer wat onze trainingen onderscheidt! Lees hier wat onze trainingen uniek maakt. 

Ja, ik ben geïnteresseerd

Soort training

 • In-company
 • Virtuele Training

In-company training

Een training organiseren voor 4 personen of meer? Een in-company training kan in dat geval beter uitkomen. Relevantie is het sleutelwoord als we spreken over onze in-company trainingen. We kunnen extra waarde voor u toevoegen door onderdelen van de training aan te passen aan uw specifieke bedrijfsvoering en wensen. Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Ga met ons in gesprek!

Op maat gemaakte trainingen?

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?