Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

PGS-29

Richtlijn voor Verticale Cilindrische Tanks (Opslagtanks)

Wat is de PGS 29?

De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren,
transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de
vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der
techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. Deze publicatiereeks is het referentiekader bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels, het toezicht op bedrijven en dient ter invulling van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

PGS 29 is van toepassing op installaties met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. 

Wanneer is de PGS van toepassing?

PGS 29 is voor u van toepassing wanneer u van plan bent te investeren in een opslagtank voor het opslaan van brandbare vloeistoffen. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de opslagtank.

Inhoud PGS 29

De Publicatiereeks (PGS 29) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden.

Deze publicatiereeks is het referentiekader bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels, het toezicht op bedrijven en dient ter invulling van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

Lees hier meer

Doelstelling

Het doel van de PGS 29 is in het algemeen het verkleinen van veiligheidsrisico’s. De richtlijn beoogd een kader te zijn voor zowel bedrijfsleven als overheid. 

Dit is vooral van belang, omdat ongewenste gebeurtenissen waarbij bovengrondse  installaties met ten minste één verticale cilindrische stalen tank betrokken zijn, kunnen leiden tot zware ongevallen binnen en buiten het bedrijf.

 • Voor de overheid is de richtlijn de basis voor het verlenen van vergunningen en voor het bedrijfsleven is het de basis voor het ontwerpen van installaties.
 • Verder beoogd de richtlijn bij te  dragen aan de harmonisatie van veiligheidseisen van verschillende vergunningverlenende instanties aan verschillende bedrijven.

Services voor keuringen opslagtanks

Wij kunnen u van dienst zijn met verschillende diensten zoals hieronder vermeld. Mocht u nadere informatie wensen neem dan contact met ons op. 

 • Nieuwbouw
  - Ontwerpbeoordeling
  - Keuring
 • Ontwerpbeoordeling Tankbeveiliging
 • Intredekeuring
 • Keuring voor ingebruikneming
 • Grote Reconstructie
 • Herkeuring TBI / RBI
 • Beoordeling van wijzigingen
 • Beoordeling van reparaties
 • Overschrijding jaargrens
 • Ander passend onderzoek

Aanvulling bij nieuwe accreditatie:

 • IVG-certificering
 • (CKI) Validatie RBI-methode opslagtank en de implementatie in organisatie van gebruiker

Waarom met LRQA samenwerken

LRQA heeft jarenlange ervaring met de keuring van opslagtanks. Deze vindt zijn oorsprong al in de tijd van het vroegere “Stoomwezen” onder de Regels van Toestellen onder Druk (RToD).

Al onze Surveyors die betrokken zijn bij tank inspecties zijn gecertificeerd EEMUA 159 Tankassessor.  Daarnaast zijn zij I&K2 / I&K3 of IWT / IWE gecertificeerd.

Wij beschikken over een groot team van Surveyors, nationaal en internationaal, waardoor beschikbaarheid op het gewenste tijdstip en plaats gewaarborgd is, met een wereldwijd ondersteunend netwerk van specialisten die u van dienst kunnen zijn.

Kennis / expertise over een breed scala aan normeringen:
EEMUA 159 - EN 14015 - API 620, 650, 653, 2000 – RToD G-0801 – BS 2654 – NEN 6770 – NEN 6702 – Eind 2008: Eurocode 3 – DIN 4119 dakconstructies –
NEN-EN-1993-4-2 

LRQA surveyors zijn oplossingsgerichte denkers binnen de kaders van de wet- / regelgeving.

 

Training PGS:2020

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?