Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Certificering - Keurmerk Uitvaartzorg

Keurmerk Uitvaartzorg

De uitvaartbranche beschikt over een eigen keurmerk, het Keurmerk Uitvaartzorg. Het doel van dit keurmerk is het bevorderen van de transparantie en betrouwbaarheid van organisaties in deze branche.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Keurmerk Uitvaartzorg

Het keurmerk uitvaartzorg is in beheer van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. De oorspronkelijke brancheverenigingen in de uitvaartbranche hebben samen het initiatief genomen om de uitvaartbranche verder te professionaliseren.

Het keurmerk wordt verstrekt aan uitvaartorganisaties die zich jaarlijks laten toetsen en bestaat uit de zes zekerheden. Lees meer over dit keurmerk in de onderstaande veelgestelde vragen.

Wat is het Keurmerk Uitvaartzorg?

Het Keurmerk Uitvaartzorg is een voor deze sector ontwikkeld normenkader en heeft als eigenaar de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Het keurmerk is door de branchevereniging(en) ontwikkeld. LRQA is sinds 2014 door de SKU erkend als certificerende instantie.

Waar zorgt certificering tegen het Keurmerk Uitvaartzorg voor?

Certificering op basis van dit keurmerk zorgt ervoor dat nabestaanden zekerheid hebben over de kwaliteit van de uitvaartonderneming. Het keurmerk betekent dat de uitvaartonderneming zich periodiek laat toetsen op de zes zekerheden.

Wanneer komt een uitvaartonderneming in aanmerking voor het keurmerk?

Een uitvaartonderneming komt in aanmerking voor het keurmerk als het voldoet aan de volgende criteria:

  • Alle uitvaartondernemingen die uitvaartverzorgende diensten verlenen kunnen zich aanmelden voor het Keurmerk onder de voorwaarde dat de uitvaartonderneming per jaar over minimaal 12 uitvaarten het uitvaartmanagementtraject in handen heeft (gehad). Het Keurmerk omvat alle uitvaartverzorgende werkzaamheden die starten na een overlijdensmelding tot aan de nazorg na een uitvaart. Het gaat uitdrukkelijk niet om verzekeringen of polissen.
  • Iedere uitvaartverzorger moet per jaar minimaal 50 punten verzamelen, waarbij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd zijn. Een uitvaart uitvoeren geldt als 1 punt en het regelen van een uitvaart geldt als 1 punt. Punten die uitvaartverzorgers bij andere keurmerkbedrijven hebben behaald, mogen worden meegerekend. In maximaal 5% van de gevallen mag afgeweken worden van de 50-punteneis (afwijkingen dienen als zodanig gemarkeerd te zijn en makkelijk in te zien door de auditor).

Hoe kan de uitvaartonderneming zich voorbereiden op de audit?

Ter voorbereiding op de audit vragen wij u een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

  1. Hoeveel uitvaarten hebben de uitvaartverzorgers in het afgelopen jaar verzorgd? Indien van toepassing kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen regelen en verzorgen van een uitvaart.
  2. Wat was de gemiddelde KTF-score (klanttevredenheidsscore) in het afgelopen jaar?
  3. Hoeveel bedroeg het percentage retour ontvangen KTF's (klanttevredenheidsformulieren) waarop de KTF-score is gebaseerd? Met andere woorden: hoeveel KTF's zijn verstuurd en hoeveel zijn er ingevuld retour ontvangen?
  4. Hoeveel klachten zijn in het afgelopen jaar ontvangen? Hoeveel van deze klachten hadden betrekking op een verzekering (deze tellen niet mee voor het keurmerk)?

Daarnaast bereidt u zich voor op de audit door het handboek van het Keurmerk Uitvaartzorg door te nemen en te zorgen dat u aan de eisen voldoet. Voor het handboek kunt u contact opnemen met de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Tijdens de audit wordt het voldoen aan de eisen getoetst èn wordt vastgesteld of sprake is van een 'sluitend systeem' voor de registratie van het aantal uitvaarten, verstuurde en retour ontvangen KTF's, en klachten.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?