Skip content
Healthcare records - 1280x720

HKZ-certificering thuiszorg en verzorgingstehuizen

Kwaliteitszorg in de zorgsector

De HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) certificering is een belangrijke norm voor de verzorgings- en thuiszorgsector in Nederland. Deze certificering is specifiek ontworpen om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te waarborgen en continu te verbeteren. Voor thuiszorgorganisaties en verzorgingstehuizen is het behalen van een HKZ-certificaat een blijk van hun toewijding aan kwaliteit en patiëntveiligheid.

Zoekt u ondersteuning bij het behalen van het HKZ-certificaat? LRQA biedt een uitgebreid portfolio aan diensten die zijn afgestemd op uw behoeften. Wij zijn gespecialiseerd in de naleving van managementsystemen, inclusief HKZ-normen, en bieden training, gap-analyses en certificering.

 

Wat is een HKZ-certificering?

De HKZ-certificering stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van zorginstellingen. Deze eisen zijn gebaseerd op internationale normen zoals ISO 9001, maar zijn aangepast aan de specifieke behoeften en context van de zorgsector. De certificering richt zich op verschillende aspecten van zorgverlening, waaronder:

 • Cliëntgerichtheid: De wensen en behoeften van cliënten staan centraal. De organisatie moet aantonen dat zij cliëntgerichte zorg verleent en continu werkt aan de verbetering van de cliënttevredenheid.
 • Veiligheid: Er moeten maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers te waarborgen. Dit omvat alles van hygiëneprotocollen tot veilige werkprocessen.
 • Effectiviteit: De zorg die wordt verleend, moet effectief zijn en bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de cliënten. De organisatie moet beschikken over een systeem om de effectiviteit van de zorg te meten en te verbeteren.
 • Continuïteit: Zorgprocessen moeten zo zijn ingericht dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is, zelfs in geval van personeelswisselingen of andere verstoringen.

 

Waarom is een HKZ-certificering belangrijk in de thuiszorg en verzorgingstehuizen?

Een HKZ-certificering biedt meerdere voordelen voor thuiszorgorganisaties en verzorgingstehuizen:

 1. Kwaliteitsverbetering: Door te voldoen aan de strenge HKZ-normen kunnen thuiszorgorganisaties en verzorgingstehuizen hun interne processen verbeteren en een hogere kwaliteit van zorg leveren.
 2. Vertrouwen en transparantie: Een HKZ-certificaat toont aan cliënten, familieleden en zorgverzekeraars dat de organisatie serieus werk maakt van kwaliteit en veiligheid. Dit versterkt het vertrouwen en draagt bij aan een positieve reputatie.
 3. Wet- en regelgeving: Een HKZ-certificering helpt organisaties om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, wat risico's op juridische problemen vermindert.
 4. Concurrentievoordeel: In een competitieve markt kan een HKZ-certificaat een onderscheidende factor zijn die cliënten en opdrachtgevers aantrekt.

 

Het HKZ-certificeringstraject

Het traject naar een HKZ-certificering in de thuiszorg of verzorgingstehuis bestaat uit verschillende stappen:

 1. Voorbereiding: De organisatie bereidt zich voor door interne audits uit te voeren, medewerkers te trainen en processen te documenteren.
 2. Implementatie: De organisatie implementeert de vereiste veranderingen en verbeteringen in haar zorg- en managementsystemen.
 3. Audit: Een onafhankelijke, geaccrediteerde certificeringsinstelling voert een externe audit uit om te beoordelen of de organisatie aan de HKZ-normen voldoet.
 4. Certificering: Bij een positieve beoordeling ontvangt de organisatie het HKZ-certificaat, dat doorgaans drie jaar geldig is. Jaarlijkse controles (surveillance-audits) zorgen ervoor dat de organisatie blijft voldoen aan de normen.

 

Hoe kan LRQA hierbij helpen?

LRQA biedt deskundige begeleiding gedurende het gehele HKZ-certificeringstraject. Onze ervaren consultants staan klaar om uw organisatie te ondersteunen bij elke fase, van de voorbereiding en implementatie tot aan de audit en certificering. Wij bieden op maat gemaakte trainingen om uw medewerkers voor te bereiden op de HKZ-normen, voeren gap-analyses uit om eventuele hiaten te identificeren en bieden begeleiding bij het implementeren van verbeteringen. Bovendien kunnen wij als geaccrediteerde certificeringsinstelling de externe audit uitvoeren en, bij een succesvolle beoordeling, het HKZ-certificaat verstrekken.

 

 

Ontdek onze services voor de zorgsector:

Zorg en welzijn sector