Skip content
Carbon Footprint Webinar Banner

FAQ: uw CO2-footprint berekenen

De meest gestelde vragen als startpunt voor organisaties die duidelijkheid zoeken over de belangrijkste normen, uitdagingen en strategieën bij het beheren van hun CO2-footprint.

In het nieuwe tijdperk van risicobeheer is de noodzaak voor organisaties om hun CO2-footprin te begrijpen, te meten en te verminderen steeds belangrijker geworden en wordt er een beroep gedaan op bedrijven om proactieve maatregelen te nemen om hun impact op het milieu te beperken. Te midden van deze dringende oproep tot actie, kan de complexiteit van CO2-footprinberekeningen en reductiestrategieën ontmoedigend zijn.

De volgende FAQ's zijn bedoeld om een startpunt te bieden voor organisaties die duidelijkheid zoeken over de belangrijkste concepten, normen, uitdagingen en strategieën bij het beheren van hun CO2-footprint.

 • Waarom is het essentieel voor organisaties om hun CO2-footprint te berekenen?
  Het meten van de CO2-footprint is cruciaal voor organisaties van hun impact op het milieu te begrijpen. Het helpt bij het identificeren van emissiebronnen, het stellen van reductiedoelen en het afstemmen op wereldwijde initiatieven voor duurzame praktijken. Het helpt bij het stellen van en overeenstemming te bereiken met wereldwijde initiatieven voor duurzame praktijken.

 • Wat zijn de belangrijkste stappen bij het berekenen van een CO2-footprint?
  Het proces omvat het in kaart brengen van emissiebronnen, het meten van emissies, het stellen van reductiedoelen, het implementeren van strategieën en het voortdurend controleren. Het is essentieel om Scope 1, 2 en 3 emissies in aanmerking te nemen voor een uitgebreide beoordeling.

 • Hoe kan een organisatie beginnen met het berekenen van de CO2-footprint?
  Normen zoals ISO 14064 deel 1 bieden een kader voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies. Daarnaast bieden Science-Based Targets (SBTi) en ISO 14068 kaders om overeenstemming te bereiken over emissiereductie met de klimaatwetenschap.

 • Hoe draagt SBTi (Science-Based Targets) bij aan strategieën voor koolstofvermindering?
  SBTi biedt een wetenschappelijk gefundeerd kader voor organisaties om emissiereductiedoelen te stellen in lijn met wereldwijde klimaatdoelstellingen. Het zorgt ervoor dat de reductiedoelen ambitieus en effectief zijn en aanzienlijk bijdragen aan het beperken van klimaatverandering.

 • Met welke uitdagingen organisaties in de luchtvaartindustrie met betrekking tot CO2-reductie?
  In de luchtvaartsector zijn de uitdagingen onder andere bronnen zoals vliegtuigen, grondactiviteiten en infrastructuur. Strategieën omvatten energie-efficiëntie, het gebruik van en nearshoring van supply chains.

 • Hoe kunnen organisaties hun leveranciers beïnvloeden om Scope 3 emissies te verlagen?
  Leveranciers betrekken bij langetermijnsamenwerkingen, zich richten op emissiefactoren van producten of diensten en het stimuleren van van emissiereductie kan leveranciers positief beïnvloeden. 

 • Welke standaard wordt aanbevolen voor kleine organisaties die beginnen met hun emissiereductie?
  Kleine organisaties kunnen beginnen met ISO 14064 deel 1, die de basisprincipes van het berekenen van de CO2-footprint behandelt. Deze norm kan een basisstap zijn voordat verder te gaan naar meer geavanceerde kaders.

 • Wordt woon-werkverkeer van werknemers meegenomen in de berekening van de CO2-footprint en waarom?
  Ja, het woon-werkverkeer van werknemers valt onder scope 3 emissies. Hoewel organisaties hier geen volledige controle over hebben, kunnen ze deze uitstoot beïnvloeden en beperken door beleid, stimuleringsmaatregelen en het bevorderen van duurzame opties voor woon-werkverkeer.

 

Deze FAQ's bieden een startpunt voor organisaties die de nuances willen begrijpen van het berekenen en het verminderen van hun CO2-footprint op basis van inzichten uit een recent LRQA webinar.

 

Bekijk dit webinar terug