เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการของ OH&S

OH&S Management Systems Auditor/Lead Auditor 45001 Edition.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้ที่ต้องการตรวจระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยข้อกำหนด ISO 45001
 • ผู้ที่เป็นผู้ตรวจระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือผู้จัดการระบบ ซึ่งต้องการเพิ่มเติมความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการการอบรมที่เป็นทางการสำหรับการรับรองผู้ตรวจของ IRCA

เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย …

 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คำนิยามที่จำเป็นเพื่อช่วยตีความหมายและตรวจข้อกำหนดของ OHSAS 45001
 • การวิเคราะห์การใช้ ISO 45001 และหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้
 • ความสำคัญของการระบุความอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
 • วิธีการที่องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางการป้องกัน ผ่านการดำเนินระบบ ISO 45001 อย่างมีประสิทธิผล
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจ
 • การวางแผนและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและประเมินนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • การวางแผนการตรวจประเมินที่หน้างาน ซึ่งช่วยให้มีการวางแนวทางการตรวจที่มีประสิทธิผลตลอดทุกกระบวนการ, พื้นที่และระหว่างคณะผู้ตรวจเอง
 • การตรวจกระบวนการและพื้นที่ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิธีการเตรียมการตรวจโดยจัดทำรายการตรวจที่มีประสิทธิผล
 • การรวบรวมหลักฐานด้วยการสังเกต, การสัมภาษณ์และการทบทวนเอกสาร
 • วิธีการประเมินหลักฐานประจักษ์และระบุความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างถูกต้อง
 • การรายงานผลการตรวจเทียบกับข้อกำหนด ISO 45001 อย่างถูกต้อง, การเขียนและการลำดับรายงานความไม่สอดคล้อง และการประเมินแนวทางที่เสนอมาสำหรับการปฏิบัติการแก้ไข
 • วิธีการในการนำเสนอการประเมินให้กับผู้บริหารได้รับทราบ
 • ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ตรวจ / หัวหน้าผู้ตรวจกับ IRCA

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ …

 

 • ความรู้พื้นฐานและหลักการของการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเด็นต่อไปนี้
  • วงจร PDCA
  • โครงสร้างระดับสูงของข้อกำหนดซึ่งเป็นพื้นฐานของ ISO 45001
  • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ความรู้พื้นฐานในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านการระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมความเสี่ยง และการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความตระหนักในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับข้อกำหนด
  • คำศัพท์และนิยามที่ใช้โดยทั่วไปด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งระบุใน ISO 45001
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 45001 ซึ่งอาจมาจากการเข้ารับการอบรมของ LRQA ในหลักสูตร ISO 45001 Appreciation and Interpretation หรือ ISO 45001 Internal Auditor

เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องมั่นใจว่าตนเองมีความรู้พื้นฐานข้างต้นนี้

ระยะเวลาของหลักสูตร

5 วัน

การประเมิน

การประเมินต่อเนื่องระหว่างเรียน และ สอบข้อเขียนในเวลา  2 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะอยู่ระหว่าง 4 ถึง 16 คน ซึ่งในกรณีที่จำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 10 คน จะมีผู้สอนจำนวน 2 คน

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดย CQI และ IRCA  ซึ่งผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร ISO 45001 Lead Auditor (OH&SMS)  PR357 ซึ่งกำหนดโดย CQI และ IRCA  หมายเลขอ้างอิงของหลักสูตร 1956

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?