เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการข้อมูลความปลอดภัย (ISMS)

ผู้ตรวจติดตามระบบ ISO 27001: 2013

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

 • คุณต้องทำการตรวจติดตามภายในของการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)
 • คุณเป็นผู้ตรวจติดตามภายในของระบบอื่นและต้องการเพิ่มทักษะในการตรวจความปลอดภัยของข้อมูล
 • คุณเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของข้อมูลและต้องการฝึกอบรมการตรวจสอบ

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • ภาพรวมของโครงสร้างและเนื้อหาของ ISO / IEC 27001
 • สิ่งที่ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบ ISMS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการของคุณ
 • วิธีการสร้างระบบการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ ISO / IEC 27001
 • บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน ISMS
 • วิธีการวางแผนการตรวจติดตามของคุณด้วยการจัดทำรายการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • วิธีการตรวจสอบว่าการปฏิบัติปัจจุบันในองค์กรของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 • การตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสามารถปรับปรุงเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของระบบการจัดการ
 • การรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านการสังเกต, การสัมภาษณ์และการสุ่มตัวอย่างเอกสาร
 • การรายงานประเด็นที่ตรวจพบที่ถูกต้อง
 • การดำเนินการแก้ไขและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
 • วิธีการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการแก้ไข

คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ …

 • มีคุ้นเคยกับประเภทของข้อมูลที่องค์กรของคุณจัดเก็บและวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนี้
 • ความเข้าใจพื้นฐานของกรอบระบบการจัดการ
 • ถ้าเป็นไปได้ควรผ่านการอบรมหลักสูตร Introduction to ISO 27001: 2013

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการ / หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของระบบ ISO 27001
 • พี่เลี้ยงการตรวจสอบระบบภายในองค์กรของคุณ
 • ดูหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอื่นๆของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

สองวัน

จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ราคาเริ่มต้น


ประเภทของหลักสูตร

 • ที่บริษัท
 • สาธารณะ

ระยะเวลาของหลักสูตร

ที่บริษัท

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรสำหรับสี่คนขึ้นไปคุณอาจพบว่าตัวเลือกภายในของเราคุ้มค่ากว่า. ติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคา.

กำหนดเอง

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของเราเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโปรแกรมเฉพาะตามความต้องการของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?