เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การสัมมนาผ่านเว็บของโซลูชันการตรวจสอบระยะไกล

โซลูชันการตรวจสอบระยะไกล: ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

 

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันนับเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานจากระยะทางไกล (Remote Working) มีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีการทำงานระยะไกลนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการตรวจประเมินได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจากระยะทางไกล (Remote Audit) สำหรับทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก (External Audit)

เราในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินจากระยะทางไกล (Remote Audit) ระดับนานาชาติ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนข้อมูลและให้ความรู้กับทางลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ก็เช่นกัน ทางเราขอนำเสนอแนวคิดและวิธีการการตรวจสอบระยะไกลตามมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงด้วยเทคนิคเฉพาะทางที่มีความปลอดภัยทางข้อมูล ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งนี้  เราได้มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินของ LRQA มานำเสนอถึงวิธีการตรวจสอบระยะไกลสำหรับ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินหลายๆแขนงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทางจากเรา

เนื้อหาสำคัญในการสัมมนาออนไลน์ มีดังนี้

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 รวมถึงความสำคัญของการนำมาตรฐานไปใช้
  • การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
  • การประยุกต์ใช้การตรวจสอบระยะไกล (Remote Audit) กับมาตรฐาน ISO และมาตรฐานต่างๆ
  • การเพิ่มมูลค่าด้วยโซลูชั่นที่ชาญฉลาด ทุ่นแรง ปลอดภัย และยั่งยืนมากขึ้น
  • แชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ตรวจประเมิน
  • ถาม - ตอบข้อซักถาม

ประวัติวิทยากรของเรา:

คุณวิชัย หาญธำรงวิทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมิน (Field Assessment Manager) ธุรกิจ Business Assurance ของ บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่บริหารทีมผู้ตรวจประเมินในประเทศไทย และมีบทบาทเป็น  Lead Auditor ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 เป็นต้น


ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?