เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การจัดการและวิธีการตอบ NC ตามรูปแบบของ IATF CARA

ชี้แจงและอธิบายการจัดการ และวิธีการตอบ NC ตามรูปแบบของ IATF CARA (Common Audit Report Application) และ อัพเดตการตรวจแบบ Remote Audit ตามมาตรฐาน IATF 16949

รายละเอียดสำคัญ

20 ส.ค. 2564

  • ตำแหน่ง การสัมมนาผ่านเว็บ (Webinar)
  • สถานที่ ออนไลน์ (Online)
  • เวลา 2:00 PM
  • ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
 

IATF CARA เป็นแอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ในการจัดการและจัดทำรายงาน IATF 16949 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 เป็นต้นไป โดยองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 ทั้งหมดจะต้องเริ่มใช้รูปแบบ IATF CARA ใหม่นี้ทั่วโลก

ในการตอบสนองการใช้งานต่อการแจ้งเตือนการดำเนินการแก้ไข (CAN) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางใหม่นี้เรียกว่า “ IATF CARA – NC Management”

ทางเรามีความยินดีขอเชิญลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับชมงานฟรีสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้ข้อมูลความรู้ และข่าวสารที่อัพเดทเกี่ยวกับมาตรฐาน IATF 16949:2016 ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

เนื้อหางานสัมมนาออนไลน์:

  • IATF CARA (Common Audit Report Application) คืออะไร ?
  • NC Management json file คืออะไร ?
  • การจัดการและวิธีการตอบ NC  ในรูปแบบของ IATF CARA Application ควรทำอย่างไร?
  • ระยะเวลาในการตอบกลับ NC Management และระยะเวลาในการปิด NC
  • อัพเดตการตรวจแบบ Remote Audit อันมีผลมาจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ตามมาตรฐาน IATF 16949

วิทยากร:

นายอัฐภาส วิมลเศรษฐ์ ผู้ประเมิน Lead Auditor ของ LRQA มากประสบการณ์ในวิชาชีพทางยานยนต์ (Automotive) มากกว่า 20 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับและรู้จักกันดีในวงการยานยนต์

โดยนายอัฐภาส ยังสามารถตรวจประเมินมาตรฐานต่างๆ ได้ อาทิเช่น ISO 9001 และ IATF 16949 เป็นต้น

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?