Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 9001 CERTIFIERINGSTJÄNSTER

Globalt erkännande av ert kvalitetsledningssystem.

Oavsett var i världen ni har er verksamhet, kan vi hjälpa er med att hantera era risker samt skydda ert rykte.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

Vi på LRQA är stolta över att vara en av de ledande globala leverantörerna av certifiering, validering, verifiering och utbildning inom internationella standarder för ledningssystem.

GAP-analys

Om kvalitetsledningssystem är ett nytt område för dig kan det vara en bra idé att göra en GAP-analys. På så sätt kan du identifiera allvarliga risker och svagheter i ditt nuvarande system och hjälpa dig att upprätta ett kvalitetsledningssystem som kan certifieras enligt ISO 9001. Tillsammans med dig bestämmer vi omfattningen av GAP-analysen för att se till att du uppfyller dina kvalitetsmål.

Certifiering och utvärdering

Normalt är detta en tvåstegsprocess som består av systembedömning och en inledande revision. Längden på er revision beror på er organisations storlek och komplexitet samt hur pass inarbetat ert ledningssystem är. När ert ledningssystem har godkänts så genomför vi återkommande revisionsbesök för att se över systemets fortlöpande effektivitet. Detta görs för att ge er den tillförsikt som behövs för att ert kvalitetsledningssystem ska fortsätta att förbättras.

Integrerade revisioner

För organisationer med flera ledningssystem, som t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, samt information och IT-säkerhet, kan det vara en stor fördel att använda våra koordinerade revisionsprogram.

Certifieringstjänster

Ert certifieringsarbete behöver inte endast innehålla kvalitet. LRQA erbjuder affärsutvecklingstjänster inom certifiering, validering och verifiering av all världens standarder och system, inklusive arbetsmiljö, miljö, hållbarhet, energihantering,kontinuitet i verksamheten, it-säkerhet och mycket mer.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag