Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

ISO 28007 CERTIFIERINGSTJÄNSTER

Tillhandahålla trovärdigt beväpnad säkerhetspersonal ombord på skepp.

ISO 28007-certifiering ger privata marina säkerhetsföretag (PMSC) möjlighet att uppvisa att man tillhandahåller ickestatlig beväpnad säkerhetspersonal (PCASP) ombord på skepp.

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Översikt

LRQA tillhandahåller överensstämmelsetjänster enligt ISO 28007, som intygas genom erhållandet av ISO 28000-certifiering.

ISO 28000 standarder för leveranskedjans säkerhetsledningssystem togs fram för att minska riskerna för terrorism, sjöröveri och bedrägerier för organisationer som har verksamhet inom många olika leveranskedjor. Leveranskedjorna kan omfatta tillverkning, service, lagring eller transport genom samtliga steg i produktionen eller leveranskedjan.

ISO 28007 blev en del av serien 2012, på grund av det snabbt stigande antalet maritima säkerhetsföretag och den inverkan det kan ha att använda beväpnad säkerhetspersonal ombord på skepp (juridiska problem, säkerhetsproblem för sjöfolk och skiftande nationella bestämmelser).

Riskbedömning

För att beakta medarbetarsäkerhet för LRQA ska en obligatorisk preliminär riskbedömning genomföras innan man genomför ISO 28007-revision.

Om man påträffar aspekter som inte direkt kan utvärderas på ett säkert sätt kommer vi att försöka ta fram en alternativ metod för att göra det möjligt för oss att effektivt kunna hantera riskerna, samtidigt som vi kan genomföra er revision enligt ISO 28007.

GAP-analys

Ni kan även be om en ISO 28007 GAP-analys före certifieringen, för att ni ska få möjlighet att förbereda ert ledningssystem inför certifieringen.

Vi samarbetar med er för att avgöra omfattningen för er GAP-analys, vilket ger er möjlighet att fokusera på kritiska, högrisk- eller bristområden i ert ledningssystem.

Efter utvärderingen erhåller ni en rapport som beskriver områden som behöver förbättras och med rekommendationer som hjälper er att förbereda och planera för certifieringen.

Utvärdering och certifiering

Normalt är certifieringen en process i två steg, som omfattar en systemgenomgång och inledande utvärdering, där man tittar på hur leveranskedjans system för säkerhetshantering har implementerats och om man har beaktat de ytterligare kraven i ISO 28007.

Vårt förfarande ger större fokus som sträcker sig utanför själva certifikatet, för en utvärdering som är avsedd att hjälpa er att uppfylla mycket strikta mål och krav.

Certifieringstjänster

Låt inte er certifieringsresa sluta med ISO 28007. Vi erbjuder även certifieringstjänster som rör kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö, hållbarhet, energiledning, driftskontinuitet, it-säkerhet och många andra branschstandarder.

Opartiskhet

Vi upprätthåller vår opartiskhet genom att aktivt hantera intressekonflikter inom alla LRQA:s verksamheter, inklusive sådana som kan förekomma mellan rådgivningsverksamhet och tredjeparts certifieringstjänster. Klicka här för att läsa mer

Vill du veta mer om tjänsten?

Vill du få mer information eller göra en offertförfrågan?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag