Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Inspektion av leveranskedjan

Din partner för att hantera kvaliteten i leveranskedjan.

Vi hjälper er att optimera kvaliteten i leveranskedjan och dämpa riskerna.

Vill du få mer information eller begära en offert?

I en värld full av okända faktorer kan du lita på vår hängivenhet.

Moderna leveranskedjor är mycket olika, ofta utspridda över flera länder. Hur kan du säkerställa att era leverantörer är kvalificerade, följer angivna specifikationer och att man levererar i tid?

Vi är inte bara leverantörer – vi är en samarbetspartner.

Vi hjälper er att hålla projekten på rätt kurs genom att representera er på tillverkningsgolvet hos era leverantörer. Vi håller inte bara er informerade via regelbundna rapporter, vi använder även vår fjärrinspektionsteknik så att ni själv kan se hur det går med tillverkningen. 

Så här kan vi hjälpa till

Tack vare ett stort nätverk av inspektörer och inspektörer placerade i de flesta tillverkningsregioner kan vi tillhandahålla projektbaserad, avista eller fortlöpande leverantörsövervakning. 

Du hittar mer information om våra tjänster genom att klicka på länken till vår globala webbsida här nedan.
Vill du få mer information eller begära en offert?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Hit enter to search

Sökikon

Sökförslag