Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

EUs ordning for handel med utslipp | LRQA

Reduser utslipp av klimagasser.

Verifisering av EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) viser deres varige engasjement for lave karbonutslipp.

Hva er EU ETS?

EU ETS involverer tildeling og handel med utslippskvoter for klimagasser (GHG) i hele EU med tak som er fastsatt av hvert medlemsland. Kvoter fordeles deretter til hver installasjon som dekkes av ordningen.

EU ETS fase 3 ble introdusert i 2013 og gjelder frem til 31. desember 2020 og inkluderer harmoniserte tildelingsmetoder, ekstra drivhusgasser og utslippskilder. EU ETS fase 3 vedrører kommisjonsforordningen (EU) 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp. EU ETS fase 3 krever at hver kvalifiserte installasjon produserer en årlig utslippsrapport, som trenger en uavhengig verifiseringsrapport som er sendt til den aktuelle regulatoren mellom 28. februar og slutten av mars hvert år (frist avhengig av hvilken medlemsstat anlegget opererer i). Rapporten verifiserer utslipp for forrige kalenderår; med kvoter lik de verifiserte utslippene og deretter overgitt.

EU ETS fase 4 gjelder rapporteringsår 2021 til 2030 og vedrører kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp. Prinsippene i EU ETS fase 3 forblir de samme i fjerde periode.

EU ETS3 årlig verifisering

LRs uavhengige, årlige EU ETS-verifiseringstjeneste sørger for pålitelige, reproduserbare mekanismer for kvantifisering, overvåking og rapportering av deres årlige klimagassutslipp.

LRQA støtter alle typer anleggsoperatører som må overholde bestemmelsene i EU ETS fase 3, inkludert kjemisk industri, glassindustri, metallindustri, papirindustri og raffinerier, samt industri som forbrenner 20 MW drivstoff eller mer.

I henhold til EU ETS3 må operatørene levere inn en årlig rapport over klimagassutslipp, som må verifiseres av et godkjent kontrollorgan innen 31. mars påfølgende år. Etter verifiseringen innrømmes operatørene en tilsvarende bevilgningsmengde innen 30. april det året.

EU ETS3 grunnlagsverifisering

LRs EU ETS BDR Verification-tjeneste hjelper organisasjoner å få gratis tildelinger av utslippstillatelser og oppfylle den europeiske FAR-forskriften (Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om regler for gratis tildeling) gjennom robuste, reproduserbare mekanismer som kvantifiserer, overvåker og rapporterer aktivitetsdata for hver underinstallasjon.

Utslippstillatelser for fase 4 var opprinnelig basert på grunnlagsdata (2014–2018) som krevde verifisering av et godkjent verifiseringsorgan innen mai 2019. Denne datainnsendingen må gjennomføres hvert femte år. I henhold til dette kravet, må operatører som er villige til å få gratis tildelinger, få sin gratis tildeling av utslippstillatelser bekreftet av et akkreditert organ med samme periodisitet.

EU ETS Bekreftelse av ny deltakerrapport

Nye aktører er operatører som fikk en GHG-tillatelse for første gang. For de operatørene som er villige til å kreve gratis tildeling av utslippstillatelser, kan de velge et datainnsending knyttet til det første hele kalenderåret. Operatører som søker under dette kravet, må få sin gratis tildeling av utslippstillatelser bekreftet av et godkjent organ.

 

EU ETS Verifisering av tildelingsnivårapport

LRs EU ETS ALR Verification-tjeneste hjelper etablerte organisasjoner med å justere sine gratis tildelinger av utslippstillatelser der aktivitetsnivået til delinstallasjoner endres med + eller - 15% sammenlignet med aktivitetsnivået til utgangspunktet. Denne ALR-innsendingen skal gjøres en gang i året, innen 31/03 (eller tidligere, avhengig av hver medlemsstats nasjonale lovgivning) og må verifiseres av et godkjent verifiseringsorgan med samme periodisitet. Vanligvis gjennomføres EU ETS ALR-verifisering sammen med EU ETS årlige utslippsrapportbekreftelse, ettersom begge aktivitetene er årlige forpliktelser.

 

Fordeler ved EU ETS

Tillit blant interessenter

Verifisering av EU ETS viser at organisasjonen overholder målene for klimagassutslipp.

Reduser kostnadene

Dere kan selge overflødig kapasitet som organisasjonen ikke lenger har bruk for.

Minimer risikoen

Ved å identifisere mangler i forhold til EU ETS-kravene ved hjelp av regelmessig verifisering kan dere minimere risikoen for å ikke oppfylle kravene.

Trenger du hjelp med EU ETS?

Enten EU ETS er nytt for organisasjonen eller dere kommer fra fase 2, kan LRs uavhengige eksterne verifisering hjelpe dere å overholde de obligatoriske rapporteringskravene. LRQA tilbyr årlig verifisering, søknader for nye deltakere, nedstenginger og rasjonaliseringer, samt fase 3 gapanalyse og support.

Vi var et av de første verifiseringsorganene som fikk akkreditering for EU ETS, og vår totrinns-verifisering gjør det mulig å minimere risikoen for å overtre bestemmelsene og samtidig redusere avbrudd i driften.

Hvorfor bør du arbeide med oss?

Teknisk ekspertise

LRs verifiseringspersonale er eksperter på administrasjonssystemer og kvalifisert for alle områder innen utslippsverifisering, slik at dere sikres en grundig revisjon av all drift.

Uovertruffen erfaring

Vi evaluerer og verifiserer verdenskjente kunder innen avfallshåndtering, energiproduksjon, metallindustri, olje og gass, kjernekraft og offentlig sektor. Tyngden av vår erfaring er en direkte fordel for ditt foretak.

Upartiskhet

Vi sikrer vår nøytralitet og uavhengighet ved å arbeide proaktivt i forhold eventuelle interessekonflikter som kan oppstå i alle deler av LRs forretningsdrift. Det omfatter også eventuelle interessekonflikter mellom rådgivning og tredjeparts sertifisering. Klikk her for mer informasjon

Vi du vite mer om denne tjenesten?

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?