Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Kosten, procedure en duur van ISO 9001-certificering

Dit is hoe ISO 9001-certificering werkt

ISO 9001 Certificering Overzicht

Kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid zijn van cruciaal belang voor het succes van een onderneming op lange termijn - een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 vormt hiervoor de basis. 

Wat is ISO 9001-certificering?

Certificering is in wezen een procedure met als doel om te bevestigen dat uw organisatie aan bepaalde eisen voldoet. Op het gebied van kwaliteitsmanagement is ISO 9001 de relevante en wereldwijd erkende norm. Door een ISO 9001 certificering te behalen bevestigt een onderneming aan de eisen van de norm te voldoen.  

Ontdek op deze pagina welke stappen worden ondernomen op weg naar een succesvolle ISO 9001-certificering en hoeveel tijd en kosten u rekening moet houden.

ISO 9001-certificeringsprocedure

 1. Welkom bij LRQA
  Wij nemen de tijd, leren u en uw bedrijfsdoelstellingen kennen en bepalen samen het verdere verloop van het proces. U krijgt van ons een uitgebreide planning. Indien nodig voeren wij een pre-audit uit of zorgen wij voor de overname van een reeds bestaande certificatie.

 2. Pre-audit indien nodig

  In het kader van een pre-audit gaan we samen na of uw kwaliteitsmanagementsysteem al voldoet aan alle eisen van ISO 9001 en of certificering mogelijk is.

  De pre-audit is geen verplicht onderdeel van het certificeringsproces, maar een vrijwillige gelegenheid om u optimaal voor te bereiden op de uiteindelijke certificering en om eventuele punten en risicofactoren vooraf aan het licht te brengen en te verbeteren.

  Zo begint u goed voorbereid aan een certificeringsaudit.

 3. Aanvaarding van de certificering
  Als uw bedrijf al door een andere certificeringsinstantie is gecertificeerd, kunnen wij u helpen met een snelle en meestal eenvoudige overname. Samen met u controleren we:
  • Verslagen van bestaande bezoeken
  • Veranderingen in de onderneming of in het managementsysteem
  • Auditverslagen van interne en externe auditors
  • Corrigerende en preventieve maatregelen
  • Beoordeling van het management
  • Gegevens over bestaande certificering, zoals reikwijdte en duur van ondersteunende audits
  • Als er aan het eind van de beoordeling geen onopgeloste kwesties zijn, geven wij u een nieuw certificaat en stellen wij samen met u een toezichtsauditprogramma op.
 4. Certificeringsaudit fase 1 "Systeemcontrole en opstartvoorwaarde"

  In de eerste fase van de certificatieaudit bekijkt uw LRQA-auditor de structuur van uw beheersysteem, het handboek, het proceslandschap en de opeenvolging en interactie van uw processen.

  In een gesprek met uw management komen wij te weten wat de oriëntatie van uw onderneming is en ontwikkelen wij een grondig inzicht in de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Op die manier identificeren wij het verbeteringspotentieel dat u een echt concurrentievoordeel zal opleveren. Daarnaast kijken we naar uw (voorlopige) management review en interne audits. In samenhang met de bedrijfsdoelstellingen houden wij met deze informatie rekening bij de volgende controlestap.

  Na een rondleiding bepalen we samen met u de verdere controleprocedure. U hebt de kans om potentiële zwakke punten te verbeteren tot de volgende auditstap.

 5. Certificeringsaudit fase 2 "Praktische uitvoering"

  In fase 2 controleren wij hoe u de eisen voor uw beheersysteem hebt geïmplementeerd. Uitgaande van een bepaalde reikwijdte van de controle, stellen wij hiervoor een team van controleurs samen. Wij zullen u dat van tevoren laten weten, zodat u de nodige plannen kunt maken.

  In het begin interviewen we uw management. Vervolgens controleren wij de onderdelen van het beheersysteem die basisinformatie verschaffen. We kijken terplaatse naar de praktische toepassing.

  Ten slotte overhandigen wij u het volledige auditrapport met een samenvatting voor uw directie.

  Als er geen afwijkingen zijn, ontvangt u een internationaal erkend certificaat dat drie jaar geldig is.

  Indien afwijkingen worden vastgesteld, moeten deze op passende wijze worden aangepakt en door ons bij een post-audit opnieuw worden geëvalueerd. Als de afwijkingen met succes zijn weggewerkt, ontvangt u na de post-audit uw certificaat.


  Tip van LRQA:Het controleverslag bevat een eenvoudig overzicht van mogelijke sterke en zwakke punten. Uw LRQA-auditor zal ook wijzen op verbeteringsmogelijkheden.

 6. Jaarlijkse audit om certificering te behouden
  Uiterlijk twaalf maanden na de voltooiing van de initiële audit vindt een volgende audit van de deelgebieden van uw beheersysteem plaats. Kortere tussenpozen van negen of zes maanden zijn mogelijk. Aan het eind ontvangt u opnieuw het auditrapport met een samenvatting voor uw management.

  Tip van LRQA: De jaarlijkse audits zijn in de eerste plaats bedoeld om uw bedrijf te dienen. Daartoe richt uw auditor zich op belangrijke kritische aspecten zoals klantentevredenheid of de invloed van uw managementsysteem op uw bedrijfsresultaten. Uw doelstellingen en de huidige problemen staan centraal in het auditproces.

 7. Focus audit - uw toekomst plannen

  In deze laatste stap voor de hercertificering bundelen we de resultaten voor uw management: Hoe heeft uw managementsysteem zich ontwikkeld sinds de initiële audit? Welke vooruitgang is er geboekt? Wij houden rekening met de belangrijkste punten van uw bedrijfsstrategie.

  Bij de planning van de controle wordt rekening gehouden met de resultaten van de toekomstige planning. Op deze manier kunt u met succes een nieuwe certificeringscyclus (hercertificering) beginnen over een periode van drie jaar. Het certificeringsproces begint dan opnieuw.

Duur van een ISO 9001-certificering

Hoelang duurt een ISO 9001 certificering? 

De vraag over de duur van een ISO 9001-certificering kan niet in het algemeen worden beantwoord, maar is afhankelijk van verschillende factoren.

 • Grootte van uw bedrijf, bijv:
  • Aantal locaties
  • Aantal werknemers
 • Omvang of complexiteit van de processen
 • Interne capaciteiten
 • Bestaande knowhow over kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001
  enz.

Gemiddeld hebben we ongeveer 3-6 maanden nodig voor het hele certificeringsproces. Deze periode kan echter onder bepaalde omstandigheden korter of langer zijn.

In het algemeen geldt dat hoe groter en complexer uw bedrijf is of hoe meer vestigingen u wilt certificeren, hoe meer tijd u nodig hebt om de ISO 9001-certificering te plannen.

Wij zullen het proces en de duur van de certificering graag met u bespreken.

Tip van LRQA: Om tijd en moeite te besparen bij procedures, processen en documentatie, is de integratie van verschillende normen een goed idee.

Kosten van een ISO 9001-certificering

Hoeveel kost een ISO 9001 certificering? 

Over de kosten kan evenmin een algemene uitspraak worden gedaan.

Een doorslaggevende factor is de omvang van uw onderneming en de daaruit voortvloeiende kosten. Hoeveel locaties heeft u? Hoeveel werknemers werken er in uw bedrijf? Bovendien heeft de industrie een invloed op de kosten. Het speelt ook een rol of uw bedrijf al gecertificeerd is.

In ieder geval is het zinvol om vooraf een gesprek te hebben met een van onze medewerkers, zodat wij u beter kunnen leren kennen en een offerte kunnen opstellen die precies op uw bedrijf is afgestemd.

Example Site - Frequently Asked Questions(FAQ)

Wilt u meer informatie?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?