Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

GMP+ FSA Certificering.

GMP+ Feed Safety Assurance

GMP+ FSA Certificering

Wie gebruiken GMP+ FSA?

Het kwaliteitsborgingssysteem wordt toegepast in de gehele diervoeding supply-chain; van grondstoffenproducent tot en met de transporteur en veehouder. Voor de diverse schakels in de keten zijn specifieke normdocumenten (GMP+ standaarden) van toepassing. Veehouders die onder de Nederlandse ketenkwaliteitsborgingssystemen PVE/IKB en KKM produceren, zijn verplicht GMP-voeder te gebruiken. Schakels in de diervoeder supply chain welke (in-) direct leveren aan deze veehouders dienen dan ook aan de eisen van GMP+ FSA te voldoen.

Het GMP+ FC schema 2020 is vernieuwd!

GMP+ (Good Manufacturing Practices) FC (Feed Certification) schema 2020 is geactualiseerd om een eenvoudigere en effectievere standaard te creëren. De GMP+ FSA en GMP+ FRA modules zijn herschreven en vereenvoudigd, de leesbaarheid is verbeterd en er ligt meer nadruk op eindresultaten en doelstellingen, en minder op het proces.

Wat zijn de veranderingen precies? Lees het hier.

Voordelen van GMP+ FSA certificering door LRQA

  • LRQA is een geaccepteerde certificerende instelling door GMP+ International;
  • Uw vaste auditoren met specialistische kennis in deze sector hebben praktische werkervaring en spreken uw taal. De auditoren zijn officieel gekwalificeerd. Dit geeft waarborgen voor blijvende training en ontwikkeling.
  • Door de diversiteit in kennis van de auditoren, kunnen alle GMP+ FSA standaarden via LRQA gecertificeerd worden.
  • Combinatie audits met HACCP/ ISO9001/ ISO22000, GMP Ovocom en FAMI-QS zijn mogelijk, waardoor de audits efficiënt ingericht kunnen worden.
  • Door het internationale karakter van LRQA, kunnen ook buitenlandse bedrijven gecertificeerd worden.

LRQA dienstverlening

  • Lijst met goedgekeurde bedrijven: nadat LRQA aan GMP+ International heeft doorgegeven dat een bedrijf zich heeft aangemeld of is goedgekeurd, publiceert GMP+ International de bedrijven op de website. 
  • De website van GMP+ International (gmpplus.org) bevat alle informatie over het GMP+ FSA schema. Daarnaast is er een Client Information Note beschikbaar waarin staat beschreven hoe de GMP certificering plaatsvindt. U kunt deze hier opvragen.

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?