Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ SMETA

Πρωτοποριακή επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας.

Η SMETA είναι μια επιθεώρηση που αναπτύχθηκε από τον Sedex, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ανταλλαγή δεδοµένων ηθικής δεοντολογίας των προµηθευτών, µε µέλη επιχειρήσεις που δεσµεύονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους µέσα στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασµού τους.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Ο Sedex συγκέντρωσε τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας, όπως ο  έλεγχος βάσει του κώδικα της Πρωτοβουλίας Δεοντολογικού Εµπορίου (ΕΠΔ) μαζί με τους κανονισμούς και τους ισχύοντες νόμους σε κάθε χώρα, ως εργαλεία αποτίμησης για τη δημιουργία της μεθοδολογίας SMETA.

Αυτή η τυποποιημένη μεθοδολογία μειώνει τις επαναληπτικές επιθεωρήσεις και τις μεμονωμένες επιθεωρήσεις ανά πελάτη, προσφέροντας μία ενιαία επιθεώρηση. Στη συνέχεια οι οργανισμοί μπορούν να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της επιθεώρησής τους στη βάση δεδομένων του Sedex, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων για τις ηθικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Εκπαίδευση

Τα σεμινάρια της LRQA σας βοηθούν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επιθεώρηση SMETA. Τα ανοικτά στο κοινό σεμινάριά μας προσφέρουν το πλεονέκτημα της ανταλλαγής εμπειριών με άλλους αντιπροσώπους, ενώ τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σας βοηθούν να προσαρμόσετε τις συνεδρίες στα συστήματα και τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Επιθεωρήσεις SMETA και δημοσίευση αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό σύστημα του Sedex

Μόλις ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και ληφθεί η τεχνική έγκριση, η LRQA παρέχει λεπτομερή αναφορά την οποία μπορούμε να δημοσιεύσουμε στη βάση δεδομένων του Sedex εκ μέρους σας. Η δημοσίευση της αναφοράς σας μέσω του Sedex δημιουργεί συνθήκες διαφάνειας για τα ενδιαφερόμενα μέρη σας και, τονίζοντας την ηθική σας προσέγγιση, βελτιώνει την εικόνα σας και προωθεί την κοινωνική πρακτική.

Συμπληρωματικές επιθεωρήσεις

Η LRQA είναι πρωτοπόρος τόσο στην παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων επιθεώρησης για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του οργανισμού σας, όσο και στην παροχή μεγάλης γκάμας πρωτοποριακών επιθεωρήσεων. Οι πελάτες SMETA ενδέχεται να ενδιαφέρονται επίσης για τα πρότυπα ISO 45001, ISO 22000 και ISO 9001 ή για άλλα ειδικά ανά τομέα πρότυπα όπως το BRCGS για την ασφάλεια τροφίμων.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;