Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 28007 Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Εξασφάλιση αξιόπιστου ένοπλου προσωπικού στα πλοία.

Η πιστοποίηση ISO 28007 επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής προστασίας (PMSC) να αποδείξουν σε ναυτιλιακές εταιρείες ότι μπορούν να διορίσουν κατάλληλο ένοπλο προσωπικό ασφαλείας (PCASP) επί των πλοίων.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η LRQA παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης και πιστοποίησης ISO 28000.

Η ομάδα των προτύπων για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας ISO 28000 δημιουργήθηκε με σκοπό να μειώσει τον κίνδυνο της τρομοκρατίας, της πειρατείας και της απάτης σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτές οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορεί να αφορούν τον τομέα κατασκευής, υπηρεσιών, αποθήκευσης ή μεταφορών, σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής ή εφοδιασμού.

Το ISO/PAS 28007 δημοσιεύθηκε το 2012, λόγω της ταχείας αύξησης του αριθμού των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και λόγω των πολλών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση του ένοπλου προσωπικού (νομικά ζητήματα, θέματα ασφάλειας των ναυτικών και πληθώρα εθνικών κανονισμών).

Αξιολόγηση κινδύνου

Για την ασφάλεια των εργαζομένων της LRQA, πριν από οποιαδήποτε αξιολόγηση ISO 28007 θα διεξάγεται υποχρεωτική προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου.

Αν εντοπιστούν τομείς που δεν μπορούν να αξιολογηθούν άμεσα με ασφάλεια, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε εναλλακτική μεθοδολογία που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο ενώ ταυτόχρονα θα μας επιτρέπει να διεξάγουμε την αξιολόγησή σας κατά ISO 28007.

Επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων (gap analysis)

Έχετε πάντα την επιλογή να διεξάγετε μια επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων πριν από την πιστοποίηση για να ελέγξετε κατά πόσον τα συστήματα διαχείρισής σας είναι έτοιμα.

Μαζί θα προσδιορίσουμε το εύρος της επιθεώρησης εντοπισμού ελλείψεων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εστιάσετε σε σημαντικούς, υψηλού κινδύνου ή ευάλωτους τομείς του συστήματος σας.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σας θα λάβετε μια έκθεση που θα περιλαμβάνει περιοχές που επιδέχονται βελτιώσεις και συστάσεις για την κατάρτιση ενός πλάνου δράσης.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι συνήθως μια διαδικασία δύο σταδίων που περιλαμβάνει έλεγχο του συστήματος και αρχική αξιολόγηση κατά την οποία ελέγχεται ο τρόπος που εφαρμόζεται το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας σας και εάν έχουν ικανοποιηθεί οι πρόσθετες απαιτήσεις του ISO 28007.

Η προσέγγισή μας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση, εστιάζει επίσης σε μια αξιολόγηση σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στους στρατηγικούς στόχους σας.

Υπηρεσίες αξιολόγησης

Η διαδικασία πιστοποίησης δεν σταματά στο ISO 28007. Η LRQA παρέχει επίσης υπηρεσίες αξιολόγησης για όλα τα κορυφαία πρότυπα που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση ενέργειας, την επιχειρησιακή συνέχεια, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πολλά άλλα βιομηχανικά πρότυπα.

Αμεροληψία

Η LRQA παραμένει ανεξάρτητη και αμερόληπτη καθώς αναλύει οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για συστήματα διαχείρισης διατηρώντας έτσι ανέπαφη την αντικειμενικότητά μας. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;