Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

EU's emissionshandelssystem (EU ETS)

Reducer din udledning af drivhusgasser.

Verificering i henhold til EU's emissionshandelssystem (EU ETS) dokumenterer dine vedvarende bestræbelser på at sikre en lav CO2-udledning.

Hvad er EU ETS?

EU ETS involverer tildeling og handel med drivhusgasemissionskvoter i hele EU med loft, der er fastsat af hver medlemsstat. Kvoter fordeles derefter til hver installation, der er omfattet af ordningen.

Indført i 2013 forbliver EU ETS-fase 3 gældende indtil 31. december 2020 og inkluderer harmoniserede tildelingsmetoder, yderligere drivhusgas og emissionskilder. EU ETS fase 3 vedrører Kommissionens forordning (EU) 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner. EU ETS-fase 3 kræver, at hvert berettiget anlæg udarbejder en årlig emissionsrapport, som kræver en uafhængig verifikationsrapport, der er forelagt den relevante regulator mellem 28. februar og slutningen af ​​marts hvert år (frist afhængig af den medlemsstat, hvor anlægget opererer). Rapporten verificerer emissioner for det foregående kalenderår; med kvoter svarende til de verificerede emissioner, der derefter blev overgivet.

EU ETS-fase 4 gælder for rapporteringsår 2021 til 2030 og vedrører Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner. Principperne for EU ETS fase 3 er de samme i den fjerde periode.

Årlig verificering i henhold til EU ETS3

LRQA's uafhængige årlige verificeringstjeneste i henhold til EU ETS etablerer robuste og reproducerbare metoder til kvantificering, overvågning og indberetning af din årlige udledning af drivhusgasser.

LRQA støtter alle former for anlægsoperatører, der skal opfylde bestemmelserne i EU ETS fase 3, herunder dem der arbejder med kemi, glas, metallurgi, papir og raffinaderier, inkl. dem med en brændstofforbrænding på 20 MW eller derover.

I henhold til EU ETS3 skal operatører indsende en årlig rapport om udledning af drivhusgasser, som et akkrediteret organ skal verificere senest 31. marts det følgende år. Når den er verificeret, afgiver operatørerne det tilsvarende antal kvoter senest den 30. april samme år.

Basisverificering i henhold til EU ETS3

LRs EU ETS BDR-verifikationstjeneste hjælper organisationer med at få gratis tildelinger af emissionskvoter og opfylde den europæiske FAR-forordning (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 af 19. december 2018 om gratis tildelingsregler) gennem robuste, reproducerbare mekanismer, der kvantificerer, overvåger og rapporterer aktivitetsdata for hver underinstallation.

Emissionskvoter for fase 4 var oprindeligt baseret på basisdata (2014–2018), der krævede verifikation af et akkrediteret verifikationsorgan inden maj 2019. Denne dataindsendelse skal gennemføres hvert femte år. I henhold til dette krav skal operatører, der er villige til at få gratis tildelinger, få deres gratis tildeling af emissionskvoter verificeret af et akkrediteret organ med samme periodicitet.

EU ETS Bekræftelse af ny deltagerrapport

Nye deltagere er operatører, der fik en drivhusgas tilladelse for første gang. For de operatører, der er villige til at anmode om gratis tildeling af emissionskvoter, kan de vælge en datafsendelse, der er relateret til det første fulde kalenderår. Operatører, der ansøger i henhold til dette krav, skal have en gratis tildeling af emissionskvoter verificeret af et akkrediteret organ.

 

EU ETS Verifikation af tildelingsniveaurapport

LRQA's EU ETS ALR-verifikationstjeneste hjælper etablerede organisationer med at tilpasse deres gratis tildelinger af emissionskvoter, hvor deres aktivitetsniveauer for underinstallationer ændres med + eller - 15% sammenlignet med basisaktivitetsniveauet. Denne ALR-indsendelse skal udføres en gang om året senest den 31/03 (eller tidligere afhængigt af hver medlemsstats nationale lovgivning) og skal verificeres af et akkrediteret verifikationsorgan med samme periodicitet. Normalt udføres EU ETS ALR-verifikation sammen med EU ETS årlige emissionsrapportverifikation, da begge aktiviteter er årlige forpligtelser.

 

Fordele ved EU ETS

Interessenters tillid

Verificering i henhold til EU ETS dokumenterer, at din organisation lever op til mål for udledning af drivhusgasser.

Reducer omkostninger

Du kan drage fordel af at sælge overskydende kreditter, som din organisation ikke længere har brug for.

Minimer risiko

Ved at identificere mangler i forhold til kravene i EU ETS med en trinvis verificering kan du minimere risikoen for manglende overholdelse.

Brug for hjælp med EU ETS?

Uanset om din organisation er ny i arbejdet med EU ETS eller er gået videre fra fase 2 kan LRQA's uafhængige tredjepartsverificering hjælpe dig med at opfylde dine obligatoriske rapporteringskrav. LRQA tilbyder en årlig verificering, ansøgninger om reserver for nytilkomne, lukninger og rationalisering samt fase 3 GAP-analyse og støtte.

Vi var blandt de første verificeringsorganer, der opnåede akkreditering til EU ETS, og vores totrinsopdelte verificering sikrer, at vi kan minimere risikoen for manglende overholdelse og samtidig reducere afbrydelser af driften.

Hvorfor samarbejde med os?

Teknisk ekspertise

LRQA's kontrollører er eksperter i ledelsessystemer, der er kvalificerede i alle aspekter af emissionsverificering, hvilket sikrer en fyldestgørende revision af din drift.

Erfaring uden sidestykke

Vi evaluerer og verificerer højt profilerede kunder inden for affaldshåndtering, forsyningsværker, metallurgi, olie og gas, atomindustrien og ledelse, og vores indgående kendskab er en fordel for din organisation.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LRQA, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?