Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 45001 Školení

Připravujeme se na ISO 45001:2018.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • eLearning

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Pracujete v organizaci, která se chystá zavést OHS podle ISO 45001, a chcete se seznámit s požadavky, které se týkají také vaší pozice.
 • Jste interním auditorem jiného systému managementu (např. QMS, EMS, EnMS) a připravujete se na zavedení i OHS podle ISO 45001, s cílem průběžně auditovat zavádění i těchto nových požadavků do procesů ve vaší organizace.
 • Jste na pozici pracovníka, který má starosti oblast managementu kvality a/nebo environmentálního managementu a potřebujete a chystáte se do stávajícího systému integrovat i požadavky OHS podle ISO 45001.

Co se naučíte…

 • Poznáte základní požadavky vyplývající z Annexu SL, které jsou společné pro všechny systémy managementu
 • Pochopíte, na jakých principech je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založen a jak se tyto principy promítají do požadavků normy ISO 45001.
 • Pochopíte smysl požadavků ISO 45001 a jejich vzájemné propojení a získáte základní představu o tom, jak splňovat požadavky normy ve vaší organizaci.
 • Pochopíte, jaký má smysl integrace požadavků ISO 45001 do procesů vaší organizace tak, aby nový integrovaný systém byl efektivní a přátelský k jeho uživatelům.
 • Naučíte se udělat plán implementace OHS podle ISO 45001, určit milníky, kterými budete muset projít a stanovit kritéria, která budou mírou úspěšnosti zavedeného systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Pochopíte princip zvažování rizik a využívání příležitostí v kontextu vaší organizace a jejich procesů při plánování, přezkoumávání a dalším zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zaměříte se více na efektivitu systému ochrany a zdraví při práci než na pouhou shodu s požadavky a budete umět stanovit měřitelná kritéria pro posuzování efektivnosti OHS, která budete využívat v rámci interních auditů a přezkoumání systému vedením organizace.
 • Vaší přítomností na kurzu a aktivní účastí v průběhu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o jakémkoliv systému řízení bude vaší výhodou.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

Časoý rozsah kurzu

Absolvování eLearning kurzu, který je v anglickém jazyce, trvá 3-5 hodin. Záleží na vaší pokročilosti a stylu studia

Platba

Pokud se přihlásíte na eLearning kurz, pak vám nejdříve zašleme fakturu a jakmile obdržíme platbu, obdržíte od nás přístupové údaje.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • eLearning

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?