Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 45001 Školení

ISO 45001:2018 pro interní auditory (přechod z OHSAS 18001:2007).

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech
Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • eLearning

Délka kurzu

Kurz je přínosný pokud…

 • Provádíte interní audity podle OHSAS 18001 a chystáte se na přechod k nové normě OHS ISO 45001:2018.

Co se naučíte…

 • Seznámíte se s novou strukturou norem systémů managementu a společnými požadavky všech systémů podle Annexu SL.

 • Seznámí se s novými termíny, jako je kontext, rizika a příležitosti, dokumentované informace, leadership.

 • Poznáte základní rozdíly mezi normami OHSAS 18001 a OHS ISO 45001.

 • Pochopíte auditní cyklus podle ISO 19011, budete chápat role managementu organizace a auditora.

 • Naučíte se posuzovat požadavky ISO 45001:2018 z hlediska zvažování rizik a využívání možných příležitostí.

 • Pochopíte rozdíl mezi auditem shody a auditem efektivity.

 • Naučíte využívat dostupných zdrojů pro naplánování auditu zejména s ohledem na kompetence auditorů.

 • Budete umět zhodnotit rizika procesu auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.

 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.

 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly srozumitelné všem subjektům, které budou s neshodami dále pracovat.

 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.

 • Obecné zásady provádění auditu budete umět využít i pro jiné systémy než je EnMS jako jsou např. QMS (požadavky ISO 9001), EMS (požadavky ISO 14001) nebo OHS (ISO 45001) anebo v integrovaných systémech managementu.

   

Co byste měli znát…

 • Měli byste být auditory pro posuzování shody v rámci systému OHSAS 18001.
 • Mít základní povědomí o termínech
  • co je proces, procesní řízení
  • cyklus PDCA
  • riziko/příležitosti
  • uchovávané a udržované dokumentované informace
  • neshoda a nápravné opatření.
 • Znalost požadavků jakéhokoliv systému managementu (QMS, EnMS, EMS), který je již ve shodě s Annex SL je výhodou.

školení z LRQA

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor jiných systémů managementu, vedoucí auditor

 • Audit zaměřený na specifické cíle

  • na rizika/příležitosti

  • zlepšování

  • plnění legislativních požadavků

 • Nástroje analýzy rizik

 • Efektivní audit u dodavatele

 • Interní auditor EMS (ISO 14001:2015)

 • Interní auditor integrovaného systému managementu (QMS, EMS, OHS)

 • Efektivní audit z hlediska měkkých dovedností

Časový rozsah kurzu

Absolvování eLearning kurzu, který je v anglickém jazyce, trvá 3-5 hodin. Záleží na vaší pokročilosti a stylu studia.

Platba

Pokud se přihlásíte na eLearning kurz, pak vám nejdříve zašleme fakturu a jakmile obdržíme platbu, obdržíte od nás přístupové údaje.

Rezervujte nyní Termíny a místa konání

Ceny od


Typ kurzu

 • eLearning

Délka kurzu

Na míru

Spolupracujte s našimi odbornými školitely, kteří vám vytvoří školení přesně podle vašich požadavků. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Firemní školení

Pokud hledáte kurz pro čtyři a více osob, může pro vás být firemní školení cenově výhodnější. Kontaktujte náš tým a vyžádejte si cenovou nabídku.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?