Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 28007 certification services

Poskytujte důvěryhodné služby ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí.

Certifikace dle ISO 28007 umožňuje bezpečnostním agenturám v sektoru námořní bezpečnosti prokázat přepravním společnostem, že nabízí náležité služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí.

Přečtěte si více informací o této službě

Přehled

Společnost LRQA poskytuje služby v oblasti zajištění shody s požadavky standardu ISO 28007, což je prokázáno dosažením certifikace dle ISO 28000.

ISO 28000, soubor standardů pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců, byl vytvořen za účelem snížení rizika terorismu, pirátství a podvodů pro společnosti operující v mnoha dodavatelských řetězcích. Tyto dodavatelské řetězce mohou být součástí výroby, služeb, skladování či dopravy v kterémkoliv úseku výroby či dodavatelského řetězce .

StandardISO 28007 doplnil soubor v roce 2012 z důvodu rychlého nárůstu počtu společností zajišťujících bezpečnost v námořním sektoru a v důsledků využívání služeb nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu (právní záležitosti, bezpečnost námořníků a rozličné národní předpisy).

Posouzení rizik

Za účelem posouzení bezpečnosti zaměstnanců společnosti LRQA, bude před zahájením vlastního auditu dle ISO 28007 provedeno povinné předběžné zhodnocení rizik.

Pokud budou odhaleny nedostatky znemožňující přímé provedení bezpečného auditu, pokusíme se vytvořit alternativní metodiku, která nám umožní efektivně řídit rizika a současně zajistit Váš audit dle ISO 28007.

Rozdílová analýza (GAP)

Před zahájením vlastní certifikace si můžete vyžádat provedení rozdílové analýzy dle ISO 28007, která umožní otestovat připravenost Vašich systémů managementu k certifikaci.

Společně stanovíme rozsah rozdílové analýzy, díky čemuž se budete moci soustředit na kritické, vysoce rizikové a slabé oblasti Vašeho systému managementu.

Na závěr auditu obdržíte zprávu obsahující výčet oblastí vyžadujících zlepšení a doporučení, která Vám pomohou vytvořit plán k certifikaci.

Posouzení a certifikace

Certifikace obvykle sestává ze dvou fází: přezkoumání systému a úvodní audit, které zhodnotí, jak byl implementován Váš systém managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce a zda byly splněny dodatečné požadavky standardu ISO 28007.

Náš přístup jde nad rámec certifikace, snažíme se provést celkové posouzení, které Vám pomůže dosáhnout strategických cílů.

Auditní služby

Neskončete svou certifikační cestu u standardu ISO 28007. Společnost LRQA nabízí také audity v oblasti kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti, životního prostředí, udržitelnosti, hospodaření s energiemi, kontinuity podnikání, kybernetické bezpečnosti a mnoha dalších průmyslových norem.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LRQA, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chcete získat více informací o této službě?

Přečtěte si více informací o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?