Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

ISO 28007 – Management bezpečnosti v sektoru námořní bezpečnosti

Postavte se bezpečnostním hrozbám v sektoru námořní bezpečnosti s pomocí ISO 28007.

ISO 28007 poskytuje pokyny pro bezpečnostní agentury v sektoru námořní bezpečnosti, které nabízí služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Jste-li bezpečnostní agentura v sektoru námořní bezpečnosti, certifikace dle ISO 28007 od společnosti LRQA může Vaší organizaci pomoci prokázat přepravním společnostem, že nabízíte náležité služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí, který zajistí bezpečnost jejich zaměstnanců, majetku i nákladu před útoky pirátů.

Co je standard ISO 28007?

Narůstající hrozba pirátských útoků při obchodní přepravě v Indickém oceánu a kdekoliv jinde vedla ke značnému zvýšení využití služeb bezpečnostních agentur v sektoru privátního loďařství, které nabízí služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu pro zajištění bezpečnosti na palubách lodí projíždějících rizikovými oblastmi.

Rozhodnutí využití služeb ozbrojené ostrahy na palubách lodí není přepravními společnostmi bráno na lehkou váhu a mělo by být učiněno na základě důkladného vyhodnocení rizik po zavedení všech ostatních prostředků zajištění vlastní ochrany.

Standard ISO 28007 byl vytvořen za účelem řešení bezpečnostních a právních důsledků využití služeb nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu prostřednictvím přístupu na bázi hodnocení rizik. Stanovuje pokyny a požadavky specifické pro sektor, které mohou bezpečnostní agentury v sektoru privátního loďařství, jež už splňují požadavky ISO 28000, implementovat za účelem prokázání, že poskytují náležité služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí.

Přínosy ISO 28007

Vyšší bezpečnost a větší důvěra

Certifikace dle ISO 28007 může zvýšit důvěryhodnost Vaší organizace prokázáním, že poskytujete náležité služby nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí. Vlastníkům lodí a dalším zainteresovaným stranám dává důvěru, že používáte osvědčené postupy ve vztahu k interním i externím problémům spjatým s Vašimi službami nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu.

Vzájemné vztahy a hodnocení rizik

Prostřednictvím implementace a certifikace dle ISO 28007 může Vaše organizace prokázat důkladné porozumění vzájemným vztahům mezi vlastníky lodí, vyhodnocení rizik vlastníků lodí a jejich záměrem využít služeb nájemného ozbrojeného bezpečnostního personálu na palubách lodí.

Vyšší efektivita a nižší náklady

Certifikace dle ISO 28007 může Vaší organizaci ušetřit čas a peníze a představit Vaše dovednosti potenciálním zákazníkům. Přístup na bázi hodnocení rizik používaný standardemISO 28000 pak zajišťuje, že použité zdroje skutečně vedou k celkovému snížení bezpečnostních rizik.

Potřebujete pomoci s ISO 28007?

Společnost LRQA má více než třicetileté zkušenosti s certifikací systémů managementu a získala odborné znalosti v provádění auditů bezpečnosti podle ISO 28000, a je tak ideálně připravena uspokojit Vaše potřeby v oblasti ISO 28007. Vytvořili jsme portfolio služeb v oblasti školení, rozdílové analýzy, posuzování a certifikace dle normy ISO 28007.

Proč s námi spolupracovat?

Nezávislost

Společnost LRQA je předním poskytovatelem certifikace systému managementu bezpečnosti v sektoru privátního loďařství a jako první získala akreditaci organizace UKAS k poskytování auditu a certifikace dle ISO 28007. Naše nezávislost poskytuje ujištění v naši schopnost provádět komplexní a profesionální posouzení Vašeho systému managementu bezpečnosti v sektoru privátního loďařství, které uspokojí potřeby Vašeho podniku.

Odborné znalosti

Rozsáhlé znalosti systémů managementu a námořní dědictví společnosti LRQA, naše zkušenosti a celosvětová působnost nám umožňují nabídnout organizacím podporu a zdroje v oblasti ISO 28007 bez ohledu na jejich geografickou polohu.

Váš podnik pomáhá společnosti LRQA pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci LRQA Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Chcete získat více informací o této službě?

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?