Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

FSSC 22000 УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

Вътрешен одитор FSSC 22000 v 5.1 на базата на ISO 22000:2018

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Този курс Ви е необходим, ако:

 • искате да разберете как да разработите / актуализирате ефикасна система за управление на безопасността на храните, основана на FSSC 22000 Food;
 • желаете да се квалифицирате за вътрешен одитор по FSSC 22000;

Ще научите:

 • концепцията за непрекъснато подобрение и Mодела на процесно основана система за управление;
 • целта и структурата на FSSC 22000 версия 5.1, ISO 22000:2018 и ISO/TS 22002-1;
 • особености на системата за управление на безопасността на произвежданите продукти в обхвата на FSSC 22000;
 • управление на опасностите, основано на НАССР;
 • специфични изисквания, свързани с производствения процес;
 • важността и приложимостта на изискванията на законодателството и заинтересованите страни;
 • проблеми и решения при внедряването, поддържането и подобрението на системата за управление;
 • изисквания при планирането, провеждането и докладването на вътрешни одити на системата за безопасност на произвежданите продукти.

Вие трябва да:

 • имате представа от изискванията на HACCP и ДПП;
 • известен опит в СУБХ.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Продължителност на курса:

2 дни.

Цена:

420 лева без ДДС на участник.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?