Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Основна информация за стандартите

Въведение в ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Best Seller

най-продаван курс

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място
 • виртуално

Продължителност

Този курс Ви е необходим, ако

Искате да получите основна информация за целите и изискванията на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Ще научите

 • Предназначението и обхвата на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001
 • Системи за управление на качеството, на околната среда и на здравословни и безопасни условия на труд
 • Ключовите термини и определения
 • Структурата на стандартите
 • Общ преглед на клаузите на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001

Вие трябва да имате

базови познания за системите за управление, но не се изисква конкретно предварително обучение.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове

Вътрешен одитор на СУК ISO 9001

Вътрешен одитор по ISO 14001

Вътрешен одитор по ISO 45001

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания. Моля, свържете се с нас за оферта.

Продължителност на курса

2 дни

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място
 • виртуално

Продължителност

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?