Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Преход към IFS Food, Ver.7

Преход към IFS Food, Ver.7

Best Seller

най-продаван курс

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако:

• искате да разберете как да актуализирате системaта за управление на качеството и безопасността на храните, основана на IFS v.7;
• се подготвяте за предстоящото провеждане на сертификационен одит за преминаване към IFS Food v.7.

Ще научите:

• характерни изисквания на процеса на сертификация, съгласно ISO/IEC 17 065;
• новото в целите и принципите на IFS Food v.7;
• особености на системата за управление на качеството, безопасността и законността на произвежданите продукти в обхвата на IFS Food v.7;
• управление на изключения от обхвата на одобрение, възложени процеси, децентрализирани функции, неанонсирани одити, multi-site одити;
• специфичните нови и/или актуализирани изисквания на IFS Food v.7, свързани с установяване на съответствие на процеси и продукти;
• новото в системата на оценяване;
• новото при Анализ на опасностите и оценка на свързани рискове спрямо Оценка на риска

Вие трябва да:

• имате представа от изискванията на HACCP и ISO 9001;
• известен опит в СУБХ;
• познания и опит в разработването и прилагането на стандарта IFS Food.

Продължителност на курса:

2 дни.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая. Открийте повече за Ascend курсовете на LR.

Цена:

420 лева без ДДС на участник.
Отразете вашия интерес

Вид на курса

• Публичен
• Онлайн

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

  • Публичен
  • виртуално

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?