Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

ISO 45001 – За вътрешни одитори

Научете повече за това обучение

Този курс Ви е необходим, ако

сте отговорни за одитиране на система за управление на здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и ще се подготвяте за миграция към ISO 45001:2018;

искате да обогатите знанията си за система за управление на здраве и безопасност като вътрешен одитор;

сте отговорни за управлението на системата по здраве и безопасност, включително и за вътрешните одити;

притежавате или управлявате процесите във Вашата организация, свързани с риска по здраве и безопасност;

сте вътрешен одитор, който работи в организация, сертифицирана по OHSAS 18001, която трябва да направи миграцията към новата версия на стандарта от 2018 г.

Ще научите

  • за ключовите промени в ISO 45001:2018;

  • как да одитирате приложението на процесите по здраве и безопасност, имайки предвид контекста на организацията, риска и възможностите;

  • за промените в документираните изисквания и как да одитирате процесите, които нямат документирани процедури;

  • за изискванията за лидерство и комуникация и идентифициране на резултатите от одита. 

Вие трябва да имате

познания за Вътрешен одитор по здраве и безопасност, преди да присъствате на този курс. В идеалния случай да сте преминали курс– Подготовка за миграция от OHSAS към ISO 45001:2018

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове

ISO 45001:2018 – За Водещи одитори

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

180 лева без ДДС на участник.

Отразете вашия интерес

Вид на курса

  • Публичен
  • На място
Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?