Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Научете как да извършвате вътрешни одити

Вътрешен одитор на Система за Управление Сигурността на Информацията - ISO 27001

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако:

 • искате да станете вътрешен одитор на система за управление сигурността на информацията;
 • отговаряте за управлението и контрола на система за вътрешни одити по СУСИ.

Ще научите:

 • какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система за управление сигурността на информацията;
 • ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУСИ;
 • как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • целта, предназначението и основните изисквания на ISO 27001:2013;
 • как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • да докладвате точно констатациите си;
 • какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да:

имате основни познания по ISO 27001.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Следващи курсове:

 • Водещ одитор ISO 27001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Цена:

380 лева без ДДС на участник.

Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?