Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (FSMS)

ISO 22000 Вътрешен одитор.

Научете повече за това обучение
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Този курс ви е необходим, ако...

 • искате да извършите вътрешен одит на системите за управление на безопасността на храните (СУБХ) спрямо изискванията на ISO 22000.
 • Вие сте вътрешен одитор или СУБХ мениджър и искате да добавите към своята достоверност с широко приета квалификация,
 • искате да удовлетворите официалните изисквания за обучение за сертифициране.

Вие ще научите...

 • основополагащите принципи и ползите от FSMS за успех на една организация,
 • предисторията, целта и предназначението на ISO 22000,
 • принципите, процесите и техниките, използвани при одити и управление на опасностите за безопасност на храните,
 • важността на хармонизирането на специфичните контроли за безопасност на храните с други общи контролни системи за управление,
 • как се прилага непрекъснато подобрение в рамките на система за управление на безопасността на храните,
 • приноса на одитите към ефективността на системата за управление,
 • ролите и отговорностите на вътрешния одитор на СУБХ,
 • за процесите и как да ги използваме за одит на ефективното прилагане на системата за управление на безопасността на храните,
 • как да се подготвите задълбочено за одит и стойността на чеклисти, базирани на процеси,
 • как да събирате обективни доказателства чрез наблюдение, интервю и преглед на документация,
 • как да свържете своите заключения от одита с политиката и целите на вашата организация, която се проверява, включително приложимите разпоредби и законодателство,
 • как да докладвате точно своите резултати в съответствие с изискванията на ISO 22000.

Обучение от LRQA

С LRQA вие може да се обучавате по начина, който работи за вас. Ние предлагаме набор от курсове в различен формат - от такива на място, до виртуална класна стая.

Вашето бъдещо развитие

Курсове на място

Този курс може да бъде доставен като:

 • Публичен за индивидуални участници от различни компании.
 • На място за една компания
Регистрирай се сега Вижте датите и място на провеждане

Цени от


Вид на курса

 • Публичен
 • На място

Продължителност

Персонализиран

Работете с нашите лектори-експерти, за да разработите курс или програма за обучение, специфични за вашите точни изисквания. Свържете се с нашия екип за оферта.

На място

Ако търсите курс за четири или повече души, може да намерите нашия вариант за извършване на място за по-рентабилен. Свържете се с нас за оферта.

Научете повече за това обучение

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?