Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

ISO 14001 Услуги по сертифициране

Демонстрирайте осведоменост по отношение на околната среда

Сертифицирането по ISO 14001 осигурява систематичен подход за изпълнение на изискванията на международния стандарт за системите за управление на околната среда. По-природосъобразни, по-устойчиви дейности с ефективно управление в съответствие с ISO 14001:2015.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

LRQA предлага услуги за сертифициране, анализ на пропуските и осигуряване по ISO 14001, акредитирани от UKAS, с помощта на които да подобрите енергийната си ефективност и да намалите въздействието върху околната среда.

Анализ на пропуските

Анализът на пропуските дава възможност за поглед върху представянето на системата за управление на околната среда по отношение на съответствието с ISO 14001:2015 и какви коригиращи действия (в случай, че са необходими) могат да бъдат предприети. При посещението си във връзка с анализа на пропуските, оценителят от LRQA ще определи доколко разбирате изискванията на ISO 14001, заедно с отражението, което ще окажат върху системата за управление на околната среда, подчертавайки готовността на Вашата организация да бъде оценена. Поради изложеното, Ви съветваме да се запознаете с изискванията по ISO 14001:2015 предварително.

Сертифициране и оценяване

Придобиването на акредитиран сертификат по ISO 14001:2015 демонстрира пред заинтересованите страни, че сте въвели системата за управление на околната среда правилно, съгласно изискванията на този стандарт. Освен, че предоставя по-систематизиран подход за удовлетворяване на изискванията на клиентите и заинтересованите страни, сертифицирането по ISO 14001 помага на организациите да намалят консумацията на енергия и вода.

Сертифицирането по ISO 14001 съдържа два етапа: преглед на системата и планиране на посещение за проверка с цел установяване доколко разбирате изискванията на ISO 14001; и второ посещение за оценка на ефективността на Вашата система във връзка с политиката за управление на околната среда.

Интегрирано оценяване

Организации, прилагащи повече от една система за управление по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа и информационна сигурност, могат да избегнат дублирането на усилията чрез интегрирано оценяване, спестявайки време и средства.

Услуги по осигуряване

Не позволявайте рационализирането на Вашата организация да приключи със системата за екологично управление. LRQA предлага услуги по сертифициране, валидиране и проверка на съответствието при спазване на всички водещи световни стандарти и схеми, обхващащи качество, здраве и безопасност при работа, устойчивост, управление на енергията, непрекъсваемост на бизнеса‎, кибер сигурност и много други.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на LRQA, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?